Sökning: "Maria Graner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Graner.

  1. 1. En trojansk My Little Pony : En genusvetenskaplig kulturanalys av Sara Granérs seriebok All I Want for Christmas is planekonomi ur ett gurleskt och skevt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

    Författare :Emma Maria Larsson; [2013]
    Nyckelord :Sara Granér; All I Want for Christmas is planekonomi 2012 ; tecknade serier; genusvetenskap; gurlesk; skev; intersektionalitet; reparativ läsning; affekt; motståndsfigurer; feminism; komik; politik; queer; kön; genus; sexualitet; ålder; estetik;

    Sammanfattning : Sweden has an active and growing culture of feminist comic book artists that use comedy as a mean of disseminating political ideas and critic. In this essay I do a reparative reading of Sara Granér’s comic book All I Want for Christmas is planekonomi in order to find out if it advocates alternative orders and/or ways of expression. LÄS MER