Sökning: "Maria Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Maria Gustafsson.

 1. 1. Erfarenhet av eftervård vid uppkommen grad II-bristning : En intervjustudie med kvinnor som nyligen fött barn

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Gustafsson; Therése Karlsson; [2021]
  Nyckelord :second degree perineal tear; postpartum care; experiences; person-centered care; Grad II-bristning; eftervård; erfarenheter; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Grad II-bristningar är vanligt förekommande efter vaginal förlossning och kan medföra komplikationer. Svenska myndigheter och föreningar rapporterar brister i eftervården av förlossningsbristningar. Forskning kring kvinnors erfarenheter av eftervård efter uppkommen grad II-bristning är begränsad. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av egenvård hos diabetes typ-2 patienter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Julia Gustafsson; Maria Vallberg; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; type-2; experience; nurse; self-care; Diabetes mellitus; type-2; egenvård; erfarenheter; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ-2 är en av de vanligaste folksjukdomar världen över, i Sverige uppskattas det till att ca 300 000 människor lider av sjukdomen. En stor del av behandlingen för människor med diabetes typ-2 är att ändra sina matvanor, fysisk aktivitet och att medicinera sig själva, detta kallas för egenvård. LÄS MER

 3. 3. Läsläxor : En kvalitativ studie om sju årskurs 1-3 elevers tankar kring läsläxor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Gustafsson; Hévi Kilincaslan; [2021]
  Nyckelord :läsläxor; samspel; lågstadiet; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskaperna om hur sju 1–3 elever ser på läsläxor utifrån ett personligt plan och ur ett samspelsperspektiv. För att fördjupa dessa kunskaper används en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer används. LÄS MER

 4. 4. Bedömning och utveckling av elevers skolordförråd : ur speciallärares, lärares och elevers perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Kerstin Friman Gustafsson; Maria Nilsson; [2021]
  Nyckelord :assessment; conceptualization; language and knowledge developing methods; school vocabulary; special needs teacher; student interaction; vocabulary; bedömning; begreppsbildning; elevinteraktion; skolordförråd; sociokulturell teori; speciallärare; språklig sårbarhet; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är att ordförrådet och därmed skolordförrådet är av central betydelse för elevers skolframgång. Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur några speciallärare och lärare beskriver att de bedömer, undervisar och utvecklar elevers begreppsbildning och skolordförråd. LÄS MER

 5. 5. Exploring Localized Humanitarian Innovation: A combined scoping study and case study of the Red Cross and Red Crescent Movement

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Jessica Eliasson; Maria Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Humanitarian Innovation; Localization; Localized Humanitarian Innovation; The Red Cross and Red Crescent Movement.; Technology and Engineering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Within recent years, the concept of Humanitarian Innovation (HI) has emerged and received growing attention within the humanitarian system as a critical means of adapting to growing complexities, uncertainties and resource scarcity. While perceived as a means of stimulating broader system changes and increasing effectiveness and efficiency of humanitarian assistance, current efforts of HI have met criticism for being too top-down driven, Northern biased and detached from local actors priorities and needs. LÄS MER