Sökning: "Maria Höjer"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Maria Höjer.

 1. 1. De osynliggjorda männen. : En analys av svenska statliga dokument rörande mäns våld mot kvinnor.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnea Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Könsmaktsordning; mäns våld mot kvinnor; politik; jämställdhet.;

  Sammanfattning : Men's violence against women has been a social problem which, through generations, has received various representations in politics. The problems have been defined on the basis of a male norm, which only provides measures for women to increase their gender equality, security and protection. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationsverktyget SBAR : En litteraturstudie om SBAR

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Odd Wetzenstein; Maria Carlsson; [2017]
  Nyckelord :SBAR; communication; patient safety; communication tools.; SBAR; kommunikation; patientsäkerhet; kommunikationsverktyg;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens vårdarbete är ofta riskfyllt och komplicerat på grund av många svårt sjuka patienter, vilket i sin tur ställer höga krav på en god kommunikation. För att kunna ge patienterna en högkvalitativ god och säker vård, är kommunikationen mellan sjuksköterskor och olika professioner i lagarbetet en viktig del. LÄS MER

 3. 3. Elev och hund, ett komplext möte - Hundassisterande pedagogik ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Rietz; Marianne Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Hundassisterande pedagogik; Komplexitetsteorin; Oxytocinets påverkan; Sociokulturellt perspektiv; Specialpedagogiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag. Med denna studie vill vi undersöka om hundassisterande pedagogik är ett redskap för specialpedagogen som innebär att vi skapar en välkomnande lärmiljö som reducerar stress och ökar motivationen för att klara utbildningsmålen. LÄS MER

 4. 4. Delaktighetens förutsättningar och begränsningar i förbättringsarbetet

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Firas Al-Sahli; Maria Ibrahimson; [2016]
  Nyckelord :Participation; leadership; prerequisites; limitations; production supervisor; Delaktighet; ledarskap; förutsättningar; begränsningar; produktionsledare;

  Sammanfattning : Delaktighet är en viktig aspekt i förbättringsarbetet. Delaktighet höjer kvaliteten och skapar förankring hos medarbetarna och är ett hjälpmedel att erhålla ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Verksamheterna behöver dock förutsättningar för att skapa delaktighet. LÄS MER

 5. 5. E-förvaltningens roll i främjandet av demokrati. En fallstudie om offentlig förvaltnings relation till demokrati med stöd av IT

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :MARIA KARIM; [2014-07-03]
  Nyckelord :Offentlig förvaltning; IT; e-förvaltning; främja demokrati; e-demokrati; e-deltagande; hinder;

  Sammanfattning : Information technology (IT) with its enormous capacity involves more and more in our daily activities and public sector is using IT to make their activities more efficient. The government goal with electronic government (e-government) among other things is increasing the availability and service to the public as well as improving the democratic process. LÄS MER