Sökning: "Maria Habib Davidsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Habib Davidsson.

 1. 1. "It depends a lot on the case officer" : A qualitative study of case- and executive officers´assessment of asylum applications at the Swedish Migration Agency.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Maria Habib Davidsson; Sofie Ekberg; [2018]
  Nyckelord :Asylum; Credibility; Asylum investigation; The Swedish Migration Agency; Street-level bureaucrat.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to highlight the work of asylum case- and executive officers at the Swedish Migration Agency. It focuses on the oral investigation that is conducted by the Swedish Migration Agency with an asylum seeker in Sweden, how the case- and executive officers assess if an asylum seeker is credible, and if there are any difficulties with this process. LÄS MER

 2. 2. Den farliga vägen till Europa : En kvalitativ intervjustudie om fem syriska flyktingar och deras flykt till Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Sofie Ekberg; Maria Habib Davidsson; [2016]
  Nyckelord :Migration; flyktingar; smugglare; EU; migrationspolitik; Syrien;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa enskilda flyktingars upplevelser av flykt från Syrien till Sverige. Det studien intresserat sig för är det stöd respektive hinder som informanterna upplevt under sin resa genom Europa och hur EU:s migrationspolitik avspeglas i flyktingens berättelse. LÄS MER