Sökning: "Maria Hafskjär"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Hafskjär.

  1. 1. Arbetstagarrepresentanters inflytande i styrelsen

    Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Maria Hafskjär; Stefan Lillepuu; [2004]
    Nyckelord :arbetstagarrepresentanter; styrelse; inflytande; styrelsearbete;

    Sammanfattning : Denna uppsats behandlar arbetstagarrepresentanters inflytande i styrelsen. En pilotstudie av Hafskjär och Lillepuu (2004) visade att arbetstagarrepresentanter beroende på vilken roll de antar i sitt styrelsearbete, att företräda de anställda i första hand eller att företräda företaget i helhet i första hand, agerar i styrelsen på helt skilda sätt. LÄS MER