Sökning: "Maria Hallberg"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Maria Hallberg.

 1. 1. Yrkesverksamma kvinnors upplevelser av smartphonens inverkan på dagliga aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Maria Nilsson; Josefin Hallberg; [2020]
  Nyckelord :dagliga aktiviteter; vardagsteknik; smartphones; yrkesverksamma kvinnor; daily activities; everyday technology; smartphones; working women;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats var att utveckla kunskap om yrkesverksamma kvinnors upplevelser av smartphones inverkan i dagliga aktiviteter. Metod: Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer där 15 kvinnor i yrkesverksam ålder intervjuades. LÄS MER

 2. 2. Introducing a central receiver system for industrial high-temperature process heat applications : A techno-economic case study of a large-scale CST plant system in a South African manganese sinter plant

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi; KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Maria Hallberg; Elin Hallme; [2019]
  Nyckelord :Solar energy; concentrating solar thermal; CST; central receiver system; CR; HelioPod; high-temperature process heat; manganese; business case; Solenergi; koncentrerad termisk solvärme; CST; soltorn; HelioPod; högtempererad processvärme; mangan; affärsmodell;

  Sammanfattning : The objective of this thesis was to investigate the potential for introducing a concentrating solar thermal (CST) central receiver plant system based on flexible heliostats - HelioPods - to provide high-temperature process heat in industrial applications. A CST plant system was designed in MATLAB, optically simulated for three design days in the ray-tracing software Tonatiuh and further analyzed in MATLAB by interpolating the results for each hour of the year. LÄS MER

 3. 3. Streamingtjänster för herrfotboll : En studie av streamingtjänster för herrfotboll ur ett konkurrensrättsligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Clara Siönäs; Maria Hallberg; [2017]
  Nyckelord :streaming fotboll konkurrensrätt streamingtjänst;

  Sammanfattning : Användandet av streamingtjänster med betalningslösningar blir allt vanligare. Streaming viaolika plattformar såsom datorer, surfplattor och telefoner är ett mer lättillgängligt sätt attkomma åt exempelvis fotbollsmatcher och liknande än det traditionella sättet via TVsändningar. LÄS MER

 4. 4. Energy demand in different topographical zones : A field study about the domestic energy demand in the rural areas of Bolivia

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Maria Hallberg; Elin Hallme; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Elever i grundsärskolan mottagna i grundskolan 33, vårdnadshavares uppfattning om integrering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Hallberg Svensson; [2014]
  Nyckelord :en skola för alla; funktionshinder; grundsärskola; inkludering; integrering; specialpedagogik; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Min uppfattning är att alla vårdnadshavare inte är delaktiga till fullo när det gäller sitt barns skolval. Därför vill jag med min studie undersöka vårdnadshavares inflytande när det gäller valet av skolform, vilka faktorer de tycker är viktiga för sitt barns skolgång och om de är nöjda med skolformen deras barn går i. LÄS MER