Sökning: "Maria Hammarén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Hammarén.

 1. 1. Kriget och katedern : Officersutbildningen, omdömet och det okända

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Joakim Svartheden; [2017]
  Nyckelord :practical knowledge and epistemology; knowledge of familiarity; phronesis; judicious action; military leadership; officer training; praktisk kunskap; förtrogenhetskunskap; fronesis; omdömesgill handling; militärt ledarskap; officersutbildning;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to illustrate the conditions for development of judgement-based professional skill, by means of institutionalised officer training. The study has been based on two questions: 1) What is, in the context of the exercise of the officer profession and the military school environment, the nature and epistemological foundations of the judicious action? 2) In what way can institutionalised officer training ensure the development of the judgment of future military leaders?This study is presented in the form of a scientific essay, departing from a personally experienced dilemma, which subsequently gets subjected to personal reflection as well as theoretical analysis, in which the author acts as both the subject and the object. LÄS MER

 2. 2. "Kalle får inte sova idag" : En vetenskaplig essä om äldre barns vila på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marlen Wecklauf; Maria Udo; [2016]
  Nyckelord :Resting time; stress; recovery; yoga; massage; environment; ethics; preschool curriculum; Children’s Right Counsel; reflection; Vila; stress; återhämtning; yoga; massage; miljö; etik; förskolans läroplan; barnkonventionen; reflektion;

  Sammanfattning : Vår vetenskapliga essä handlar om vilan bland de äldre barnen i förskolan. Den vänder sig till studenter inom förskoleutbildningar, alla verksamma inom förskolan och andra som vilar med barn. Inledningsvis får vi möta Marlen som ställs inför dilemmat när ett barn som inte får somna, somnar. LÄS MER