Sökning: "Maria Hazelius Forthomme"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maria Hazelius Forthomme.

 1. 1. Elevkommunikationens betydelse i dagens bildsal : En studie av tre bildlärares uppfattningar och erfarenheter av elevers kommunikation/elevkommunikationen utifrån digital vs traditionell verktygsanvändning i bildarbeten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Forthomme Hazelius; [2014]
  Nyckelord :bildämnet; yrkesroll; elevkommunikation; traditionella verktyg; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Föreliggande undersökning fokuserar på bildlärare och deras uppfattningar och erfarenheter av elevkommunikation utifrån digitala och traditionella verktyg i bildarbeten. Undersökningens metod har varit samtalsintervju där det empiriska materialet är insamlat från tre bildlärare. LÄS MER

 2. 2. Färglära i praktiken : En studie och tolkning av Betty Edwards tankar om färg i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Hazelius Forthomme; [2013]
  Nyckelord :färglära färgtoncirkel valör intensitet;

  Sammanfattning : Studien har som utgångspunkt att utveckla min färglärakompetens som konstnär och pedagog i bildämnet. För att bespara tid utgår min undersökning från en bok av Betty Edwards ”Om färg” som säger sig kunna ge kunskap i färglära på ett praktiskt och relativt enkelt sätt, i boken förklaras bland annat om färgsystem så som RGB-skala, egenskaper i färg som färgton, valör och intensitet, även kunskaper om färgens inverkan på varandra, harmoni och de olika tillstånd jag kan befinna mig i under skapandet av en bild. LÄS MER

 3. 3. Att tolka kursplanen i bild : En studie av bildlärares uppfattningar av Lgr11

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Forthomme Hazelius; Marianne Ek-karlsson; [2013]
  Nyckelord :digitala medier; omstrukturering; förändring; fenomenografi; Lgr11; Lpo94; bildämnet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förändringar av Lgr11:s kursplan i bild i jämförelse med den föregående, Lpo94. För att genomföra detta på ett tillfredsställande sätt har vi i första delen undersökt kursplanerna utifrån en textanalys och i den andra delen undersökt bildlärares uppfattningar av dessa kursplaner. LÄS MER