Sökning: "Maria Hedlund"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Maria Hedlund.

 1. 1. "Stuck in the middle" : En studie om intern kommunikations betydelse för hållbarhet från de anställdas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Erica Bladh; Maria Hedlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det ekonomiska våldet; En privat angelägenhet? : - En kvalitativ studie om socialtjänstens syn om fenomenet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Ulrika Asmundsson; Maria Lilljegren Hedlund; [2019]
  Nyckelord :domestic violence; economic violence; financial violence; ekonomiskt våld; våld i nära relation; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den specialpedagogiska yrkesrollen på skoldatateken : En kartläggande enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Gylesjö; Maria Hedlund; [2018]
  Nyckelord :specialpedagogik; skoldatatek; webbenkät; professionsteori; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : I det föreliggande arbetet som har både en analytisk och kartläggande dimension har vi undersökt den specialpedagogiska yrkesrollen på skoldatateken. Vi menar att arbetet på skoldatateken kan vara ett sätt för speciallärare och specialpedagoger att försöka etablera en ny form av professionsutövning. LÄS MER

 4. 4. 5-årsöverlevnad för keramikkronor utförda i allmäntandvård; en retrospektiv journalstudie.

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Hedlund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Kunskapen om helkeramiska kronor är begränsad och få studier är gjorda inom allmäntandvård. Syfte: Projektet hade i syfte att undersöka femårsöverlevnaden för helkeramiska kronor samt att utvärdera om patientens kön, typ av porslin, typ av cement, rotfyllnadsstatus och tandposition påverkade överlevnaden. LÄS MER

 5. 5. En attraktiv arbetsplats? : En kvalitativ studie om att arbeta inom äldreomsorgen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Emelie Axelsson; Maria Fürst; [2014]
  Nyckelord :Äldreomsorgen; Employer branding; New public management; attraktiv arbetsplats;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka hur medarbetare inom äldreomsorgen uppfattar äldreomsorgen som arbetsplats samt klargöra vilka faktorer som de upplever gör och skulle kunna göra äldreomsorgen till en attraktiv arbetsplats. En kvalitativ metod tillämpades genom semistrukturerade intervjuer med undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen i Kungälvs kommun. LÄS MER