Sökning: "Maria Hoff"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Maria Hoff.

 1. 1. Reshoring - Rational or Irrational Motives behind the Decision to Reshore

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eva-Maria Hoff; Simon Johansson; [2013-07-16]
  Nyckelord :reshoring; offshoring; rational; irrational; motive; USA; China;

  Sammanfattning : Offshoring has historically been the norm for American originated multinational corporations (MNC), to utilize advantages specific for the offshore location, such as low wages. After several years of this trend a new phenomenon has emerged, which possibly can be a new and upcoming trend, called reshoring. LÄS MER

 2. 2. "Sån naturlig grej att man måste väl ta p-piller liksom." -Resonemang kring preventivmedel av heterosexuella i parrelationer.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofia Kuczkowski; Maria Kronvall; [2013]
  Nyckelord :semi-structured interviews; contraceptives; heterosexuals in relationships; priorities; responsibilities; birth control pills; condoms.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Authors: Maria Kronvall, Sofia Kuczkowski Titel:”Such a natural thing, that you have to be on the pill.” –Reflections on contraceptives among heterosexuals in relationships. LÄS MER

 3. 3. Idrott och hälsa – ett livsviktigt ämne : en kvalitativ studie om vad som utmärker gymnasieelever som deltar i ämneskursen idrott och hälsa 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Maria Fernanda Hagman; Hanna Hoff; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AimThe overall aim of this study has been to gain knowledge about what characterize upper secondary school students participating in the subject course physical education and health (PEH). To investigate this, the following questions are formulated:What motivates the students to attend PEH?How do the students experience teaching?What influences the students' opinions of the subject?MethodWe conducted a qualitative study using interview as method. LÄS MER

 4. 4. Arbetssätt i särskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Maria Persson; [2008]
  Nyckelord :särskola; begåvningshandikapp; arbetssätt;

  Sammanfattning : Malmö Högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning Höstterminen 2007 Persson, Maria (2007). Arbetssätt i särskolan, utifrån enskilda pedagogers och elevers perspektiv (methods and assistances for education in specialschool, based on some teachers and pupils perspectives). LÄS MER