Sökning: "Maria Hofmann"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maria Hofmann.

 1. 1. Opposition or Cooperation? - A Minor Field Study of the Ecuadorian Indigenous Movement´s Relation to the State

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Hofmann; Edberth Bedia Valenzuela; [2010]
  Nyckelord :indigenous; state; social movement; Ecuador; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ecuador is one of the countries in Latin America where an indigenous movement has a significant influence on politics. This qualitative study examines the indigenous movement in Ecuador and how it relates to the state, in an analysis departing from theories on social movements. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas demokratin av ursprungsbefolkningens mobilisering? - en jämförande studie av Bolivia, Ecuador och Peru

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Hofmann; Edberth Bedia Valenzuela; [2009]
  Nyckelord :ursprungsbefolkning; demokrati; Bolivia; Ecuador; Peru; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom en jämförande fåfallstudie dras slutsatsen att när en ursprungsbefolkning mobiliserar sig för politisk förändring leder detta till en viss påverkan på demokratins form och innehåll, i vårt teoretiska ramverk definierat som demokratimodeller respektive rättigheter. Ursprungsbefolkningen i Bolivia, Ecuador och Peru har genom sina krav på en förändrad social och ekonomisk politik, ökad representation och utvidgade rättigheter visat sig utmana dagens dominerande demokratimodell. LÄS MER

 3. 3. Kärlek - en helt normal osannolikhet : en sociologisk samhällsteoretisk studie om skillnader mellan det förmoderna och moderna samhällets syn på intim- och familjerelationer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Samhällsvetenskapliga institutionen; Örebro universitet/Samhällsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Hofmann; Maria Larsson; [2006]
  Nyckelord :Girls; Ethnical Groups; Intimate Relations; Family Relations; System Theory; Premodern Society; Expectations; Contingency; Complexity;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att ur ett sociologiskt samhällsteoretiskt perspektiv, ge både oss själva och läsaren en ökad förståelse för och synliggöra flickor från vissa etniska grupper och deras intim- och familjerelationer i Sverige. För att kunna förstå flickornas eventuella problem och konflikter i familjen tar vi hjälp av Niklas Luhmanns systemteori och hans analys av intima relationer och familjen i det moderna samhället. LÄS MER