Sökning: "Maria Holmberg"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Maria Holmberg.

 1. 1. A Case Study of a Business Process Modeling in Mobile ERP System

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Agnes Broomé Clason; Maria Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Information systems; Enterprise Resource Planning; Mobile ERP systems; Mobile ERP; Business Process Modelling; Business Process Management; RapidValue BPM; Microsoft Dynamics 365; Microsoft Dynamics AX;

  Sammanfattning : Utvecklingen inom informationssystem har lett till att allt fler verksamhet vill digitalisera deras arbetsprocesser. Det växande mobila användandet av Enterprise Resource Planning (ERP) på enheter såsom smartphones, tablets och handdatorer har lett till att verksamheter ställer större krav på sina system och leverantörer av dessa. LÄS MER

 2. 2. "Det är säkert mycket mer än vad man ser" : -En studie om hemtjänstpersonals erfarenheter av att hantera våld mot äldre i nära relationer i sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Mirela Budimir; Maria Holmberg; [2018]
  Nyckelord :Hemtjänstpersonal; äldre; våld i nära relationer; riktlinjer; etik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to illustrate how home care staff in Sweden experience the work with violence against elderly people in close relationships. In our earlier research, we can see that violence against elderly people in close relationships may be a public health problem as a result of the aging population. LÄS MER

 3. 3. Havet är djupt : En komparativ analys av H.C. Andersens och Disneys Den lilla sjöjungfrun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Andersson; Anna-Lotta Larsson; [2018]
  Nyckelord :Walt Disney; Disney; H.C. Andersen; Den lilla sjöjungfrun; Adaption;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar de adaptioner och/eller de transformationer som skett mellan H.C. Andersens saga Den lilla sjöjungfrun till Walt Disneys filmatisering av Andersens saga, med fokus på intrigerna och karaktärerna. LÄS MER

 4. 4. Jordgubbsdalens kungar. Bärodling i Finnerödja under 1900-talet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Maria Holmberg; [2017-02-03]
  Nyckelord :Strawberry; Strawberry field; Strawberry cultivation; Craftmanship; Jordgubbar; Jordgubbsodling; Finnerödja; Frilandsodling;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, 15 hp, 2016.... LÄS MER

 5. 5. Förändrade förutsättningar för konkurrens mellan aktörer som verkar på den finansiella marknaden : En kvalitativ studie om EU-direktivet Markets in Financial Instruments Directive

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Maria Nordlinder Holmberg; Karol Jando; [2017]
  Nyckelord :MiFID; Market in Financial Directive; EU directive; regulations; competition; transparency; conflict of interest; investor protection; MiFID; Market in Financial Directive; EU direktiv; regleringar; konkurrens; transparens; intressekonflikter; investerarskydd;

  Sammanfattning : Markets in Financial Instruments Directive I är ett direktiv framtaget av Europakommissionen som reglerar den finansiella marknaden i Europa, som ett resultat av finanskrisen som uppkom 2007. Direktivet har implementerats i hela Europa Unionen och infördes i Sverige 2007. LÄS MER