Sökning: "Maria Humble"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maria Humble.

 1. 1. How is animal welfare internalized in consumers’ purchase decision? : a means-end chain analysis

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marie Palmér; Maria Humble; [2018]
  Nyckelord :Consumer behaviour; Farm animal welfare; Laddering; Means-end chain; Personal values; Point of purchase; Pork; Purchase decision;

  Sammanfattning : As a consumer, the choice of what food to buy can be rather challenging due to the great supply of items and each item’s set of various product attributes. Consumer behavior is often viewed as goal-oriented, and by choosing a specific product or brand, the consumer will satisfy or achieve his or her broad life goal - a symbolic, personal value. LÄS MER

 2. 2. Varumärkesbyggnad med begränsade resurser : en fallstudie av Jannelunds gård

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Maria Humble; Marie Palmér; [2016]
  Nyckelord :lantbruk; marknadsföring; resurser; små företag; sociala medier; varumärke; varumärkesbyggande; varumärkesidentitet;

  Sammanfattning : Handel med utlandet ger konsumenter i Sverige ökat utbud och fler valmöjligheter av livsmedelsprodukter. Lantbruksföretag i Sverige möter därmed en hårdare konkurrens och behovet av att diffrentiera sig från andra producenter och säljare blir större. LÄS MER

 3. 3. "I detta sibiriska Babel" : – Coping och religiös föreställningsvärld hos svenska soldater i kriget mot Ryssland 1707-1721

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionspsykologi

  Författare :Thomas Björkander; [2014]
  Nyckelord :Spirituell coping; Pargament; stora nordiska kriget; objektrelationsteori; Rizzuto;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study diaries and letters from Swedish soldiers during the Great Nordic War, more specifically those written during the campaign 1707-1721 against Russia, in search of religious coping and religious parables. The theoretic framework is evolved around Kenneth Pargament’s theory about religious coping, and Ana-Maria Rizzuto’s theory about object relations. LÄS MER