Sökning: "Maria Huttunen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Huttunen.

 1. 1. Patienters upplevelser av egenvård vid hjärtsvikt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola

  Författare :Maria Hellstrand; Miriam Huttunen; [2016]
  Nyckelord :Self-care; Heart failure; Experience; Quality of life; Egenvård; Hjärtsvikt; Upplevelse; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund:Hjärtsvikt är en vanlig sjukdom i Sverige bland äldre människor. Sjukdomen påverkar patientens livskvalitet och kräver på grund av det en förändrad livsstil. Egenvård är en del av behandlingen av hjärtsvikt och för att patienten ska kunna utföra detta krävs ett engagemang och vilja att vårda sig själv. LÄS MER

 2. 2. Material Recycling After Use : - a review of the recyclability of materials in rail vehicles

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Maria Huttunen; Kristian Trolin; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this project is to investigate the recyclability as well as the recoverability of materialsin the French commuter train NAT. The focus lies in identifying and tracking 57, or 98 % bymass, of the most frequently occurring materials through the end of life treatment process inorder to obtain a clear image of the recyclability as well as recoverability of the materials used. LÄS MER