Sökning: "Maria Israelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Maria Israelsson.

 1. 1. Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet : En studie om arbetsgivarens rätt att omplacera arbetstagare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Maria Israelsson; [2020]
  Nyckelord :Omplaceringsrätt; arbetsskyldighet; begränsningar; arbetsledningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Naturen består av "grönt" : Kvantitativ studie av identifikationsmöjligheter i svensk barn- och skollitteratur 1750–2015

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Maria Israelsson; [2018]
  Nyckelord :Students with foreign background; biology education; primary and secondary school; normality; educational material; ethnicity; national minorities; Elever med utländsk bakgrund; grundskola; normalitet; läromedel; etnicitet; nationella minoriteter;

  Sammanfattning : Elever med utländsk bakgrund presterar generellt sämre i NO-ämnen än elever med svensk bakgrund. Det kan endast delvis förklaras med socioekonomiska faktorer och språksvårigheter. Det är däremot tänkbart att de försämrade resultaten för elever med utländsk bakgrund kan förklaras av normativ exkludering. LÄS MER

 3. 3. Influence of Corruption on Business Strategies = An explorative study of Swedish entrepreneurs in Tanzania

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Maria Abramova; Anton Israelsson; [2013]
  Nyckelord :corruption; corruption distance; entry mode; partner selection; post-entry;

  Sammanfattning : A limited amount of research has been done on how companies respond to corruption in developing countries apart from avoiding entry. Even less studies concern strategies of international small and medium enterprises entering unknown to them African markets. LÄS MER

 4. 4. The road to RFID - An implementation at a third party logistics provider

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Mia-Maria Nordlund; Jessika Israelsson; [2009]
  Nyckelord :warehousing; transportation; logistics; implementation; RFID; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to develop a generic and operative road map for implementing radio frequency identification (RFID) technology and describe how this road map should be applied at Nowaste Logistics. Furthermore, the purpose is to carry out the RFID implementation at Nowaste Logistics according to the developed road map until a system design is selected and a system integrator is chosen. LÄS MER

 5. 5. Könsdifferentierad idrottsundervisning : För- och nackdelar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Anna-Maria Israelsson; Sara-Lisa Lidbom; [2008]
  Nyckelord :kön; differentierad; idrott; idrottsundervisning; samundervisning; könsdifferentierad undervisning; färdighetsträning; fördelar; nackdelar;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om lärare och elevers uppfattningar om könsdifferentierad idrottsundervisning. Denna studie syftar till att lyfta fram lärarnas och elevernas positiva och negativa uppfattningar om könsdifferentierad idrottsundervisning. LÄS MER