Sökning: "Maria Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 379 uppsatser innehållade orden Maria Johansson.

 1. 1. Digitalisering i förskolan : Pedagogers kompetens att undervisa med digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Tarja Blå Niskanen; Maria Johansson; [2021]
  Nyckelord :digitalisering; digitala verktyg; pedagogers kompetens; lärande;

  Sammanfattning : Digitalisering är ett aktuellt ämnesområde i förskolan i och med att läroplanen reviderades, som tydliggör att vi ska arbeta med digitala verktyg för att sträva efter målen i läroplanen. Studien handlar om att undersöka pedagogernas digitala kompetens och vilket lärande som möjliggörs hos barnen i användandet av digitala verktyg i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Digitala läromdel - en utmaning eller en fördel? : En enkätstudie om hur lärare använder digitala läromedel i matematikundervisningen

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Maria Johansson Sundman; Anngelica Kihl; [2021]
  Nyckelord :Digital teaching; Teaching mathematics; PIC-RAT; MDTDK; Choppin; Survey; Teacher; Digitala läromedel; Matematikundervisning; PIC-RAT; MDTDK; Choppin; Enkät; Lärare;

  Sammanfattning : There are various digital teaching materials as expected due to the always increasing and changing digitization. Digitization is widespread in our everyday lives and our school system. Teaching mathematics is no exception. LÄS MER

 3. 3. Dunnes lyckliga liv –En kvalitativ textanalys av familjekaraktärer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elisabeth Johansson; [2021]
  Nyckelord :Dunne; Rose Lagercrantz; Eva Eriksson; föräldrar; familj; familjekonstellation; barnlitteratur; didaktik; karaktärsanalys.;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar de fem närmsta familjekaraktärerna i tre kapitelböcker av RoseLagercrantz och Eva Erikssons populära bokserie om Dunne. Böckerna som analyseras ärMitt lyckliga liv (2010), Lycklig den som Dunne får (2018) samt Kärlek är bättre än ingenkärlek (2019). LÄS MER

 4. 4. Värdesätts företags rapporterade hållbarhetsinformation mer eller mindre av investerare, efter att den blivit lagstadgad?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Eva-Maria Johansson; Ann-Louise Larsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; sustainability performance; ESG; ESG rating; value relevance; statutory sustainability reporting; sustainability report; Hållbarhet; hållbarhetsprestanda; ESG; ESG-betyg; värderelevans; lagstadgad hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Värdesätts företags rapporterade hållbarhetsinformation mer eller mindre av investerare, efter att den blivit lagstadgad?  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Eva-Maria Johansson och Ann-Louise Larsson  Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2021 – januari  Syfte: Företags hållbarhetsredovisning och nyttan med den för investerare, har under många år varit ett aktuellt ämne inom företagsekonomisk forskning. Flertalet tidigare studier har undersökt hur företags hållbarhetsredovisning påverkar hur ett företag värderas av investerare på kapitalmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Shaping Vegan and Sustainable Consumption: A Case Study on Maria Nila

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ninette Hansson; Vanille Cousyn Johansson; [2021]
  Nyckelord :Vegan consumption; sustainable consumption; ideologies; myths; consumer responsibilization; cultural branding; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Constructing Vegan and Sustainable Consumption Date of the Seminar: 2021-06-04 Course: BUSN39 Degree Project in Global Marketing Authors: Ninette Hansson and Vanille Cousyn Johansson Supervisor: Sofia Ulver and Hossain Shahriar Key Words: Vegan Consumption, Sustainable Consumption, Ideologies, Myths, Consumer Responsibilization, Cultural Branding Thesis Purpose: The purpose of this thesis is to explore how marketplace ideologies and myths shape vegan and sustainable consumption. Theoretical Perspective: Ideologies and Myths, Consumer Responsibilization and Cultural Branding. LÄS MER