Sökning: "Maria Kangeryd"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Kangeryd.

 1. 1. “En livslina - hade vi inte fått det hade vi inte överlevt.” - En studie om vilka behov familjehem har av intern och extern handledning samt hur socialtjänsten kan möta de behoven.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Andersson; Anna Zetterstedt; Maria Kangeryd; [2017-07-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En extrafamilj för livet? En studie om några ungdomars upplevelse av att vara i en kontaktfamilj

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Marianne Hakegård; Maria Kangeryd; [2008-03-11]
  Nyckelord :Contact family; support family; short-term fostering; respite care;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to establish how a few youngsters have experienced their time in contact families and which, if any, significance their respective “contact families” has for them today. The study aims to determine the life situation in the youth’s families at the time support through “contact families” was initiated and the youths’ own view of the reasons for this support. LÄS MER