Sökning: "Maria Kardell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Kardell.

 1. 1. Bemötande av anhöriga vid traumatiska dödsfall - En litteraturstudie om omhändertagandet av de anhöriga och deras behov

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Maria Andréasson; Morgan Kardell; [2004]
  Nyckelord :anhörig; bemötande; kommunikation; kris; plötslig död; sjuksköterska; sorgreaktion; närstående;

  Sammanfattning : Traumatic deaths hit relatives hard and a fast and professional encounter can make crisis management easier. The purpose of this literature review is to find partly how relatives after traumatic deaths are taken care of and how nursing staff fulfil the relatives' needs and also how nurses prepare themselves before this encounter with the realatives. LÄS MER

 2. 2. Det svenska verksamhetskravet vid andelsbyten - förenligheten med EG - rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Kardell; [2002]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks om det svenska verksamhetskravet vid andelsbyten, som återfinns i 49:10 samt 49:27 IL, strider mot EG - rätten. Verksamhetskravet reglerar den situation då avyttringen avsett en kvalificerad andel i ett fåmansföretag och säljaren efter andelsbytet äger andelar med en fjärdedel av rösterna eller mer i det köpande företaget. LÄS MER