Sökning: "Maria Karjalainen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Karjalainen.

  1. 1.  Förskollärares uppfattningar och tankar om den fysiska inomhusmiljön i förskolan

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

    Författare :Linda Wallerman Karjalainen; Maria Westman; [2010]
    Nyckelord :Fysisk miljö; Förskola; Förskollärare; Lärande; Material; Rum;

    Sammanfattning : BAKGRUND: Förskolan har en lång historia bakåt och har sett olika ut genom tiderna, inomhusmiljön och synen på denna har ändrats. I vår bakgrund tar vi upp hur miljön sett ut historiskt fram till i dag. LÄS MER