Sökning: "Maria Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade orden Maria Karlsson.

 1. 1. Har supplementering med CoQ10 effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil hos personer med hemodialysbehandling?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Rebecca Drott; Maria Karlsson; Sarah Lidman; [2019-06-25]
  Nyckelord :CoQ10; oral supplementering; hemodialys; inflammationsstatus; lipidprofil; CoQ10; oral supplementation; hemodialysis; inflammation status; lipid profile;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Har supplementering med CoQ10 effekt på inflammationsmarkörer och lipidprofil hos personer med hemodialysbehandling?Författare: Rebecca Drott, Maria Karlsson och Sarah LidmanHandledare: Ingrid LarssonExaminator: Mette AxelsenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-04-03___________________________________________________________________________Bakgrund: Under 2000-talet ökade antalet patienter med dialys i Sverige med 43 procent. Kroniskt njursjuka och patienter genomgående hemodialys har setts ha en försämrad inflammationsstatus samt högre förekomst av hyperlipidemi och därmed ökad risk för hjärt-och kärlsjukdom. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av stegljudsisolering mellan tre olika bjälklagstyper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Ida Wiktor Windblixt; Maria Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Steel frame system of joists; Prestressed hollow core slab; CLT system of joists; Impact sound insulation; Stålregelsystem; HD f-bjälklag; KL-träbjälklag; Stegljudsisolering.;

  Sammanfattning : I en byggnad kan ljud och vibrationer från steg spridas och dessa ljud kan störa de människor som vistas i byggnaden. Stegljudsisoleringsförmågan hos ett bjälklag beror på hur det är konstruerat och hur hög styvhet och massa bjälklaget har. I detta arbete undersöks stegljudsisoleringen hos tre bjälklagstyper. LÄS MER

 3. 3. En normeringsstudie av ”The timed water swallow test” (TWST) för personer över 60 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Pernilla Karlsson; Maria Rytiniemi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund “The Timed Water Swallow Test” (TWST) är ett screeningverktyg för dysfagi som ger ett mått på en persons sväljkapacitet (ml/s). Tidigare normeringsstudier har konstaterat att en sväljkapacitet under 10 ml/s är en indikator på sväljningsdysfunktion för personer under 70 år. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers arbete med kommunikation : En studie om alternativ kompletterande kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Alternativ kompletternade kommunikation; förskola; TAKK; GAKK; inkludering;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ etnografisk studie där syftet med studien är att synliggöra vilka och i vilken mån pedagoger inom förskolan, använder olika metoder för att skapa möjligheter till en kommunikativ och inkluderande miljö för alla barn. Lärande sker ofta i sociala sammanhang där alternativ kompletterande kommunikation (AKK) kan skapa förutsättningar för individen, gällande sociala kompetenser, ökat självförtroende samt välmående. LÄS MER

 5. 5. Återhämtning efter en stroke : En litteraturstudie om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Caroline Johansson; Maria Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER