Sökning: "Maria Karred Larsen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Karred Larsen.

 1. 1. Effects of Gamified E-learning: From an employee’s perspective

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Maria Karred Larsen; Hamed Esfandiari; [2022]
  Nyckelord :Gamification; E-Learning; Workplace; Employee; Causal-chain Framework; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the influence of gamification on employees in the workplace. Despite the fact that gamification is a relatively recent phenomenon, numerous studies have already been undertaken to develop the concept's theoretical foundation. LÄS MER

 2. 2. Riskmedvetenhet vid användning av sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Isabel Siljelid; Maria Karred Larsen; [2015]
  Nyckelord :Sociala media; Riskmedvetenhet; Game scam; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sociala medier utsätter dess användare för risker, i vissa fall kan det handla om enklare malware och i andra fall allvarligare angrepp som identitetsstöld och andra stöldförsök. I undersökningen har vi sett att användare av sociala medier har en bra medvetenhet om säkerhet och risker men att de inte alltid agerar utifrån detta när de använder medierna. LÄS MER