Sökning: "Maria Korpi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Korpi.

 1. 1. Tyst kunskap : Yttrande och omsättning enligt vuxenstuderande - en nätbaserad studie på vuxenstuderande inom Komvux

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Korpi; [2018]
  Nyckelord :tyst kunskap; vuxenstuderande; Komvux;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera hur vuxenstuderande tar till sig och lär sig tysta kunskaper genom att delta i formella lärmiljöer på Komvux men även genom arbetsplatsförlagd utbildning (APL). Studien beskriver tysta kunskaper från ett studerandeperspektiv, som bland annat är baserat på författarna Folkesson, Polanyi, vuxenstuderandes erfarenhet och kunskap. LÄS MER

 2. 2. Third time's the charm? Analyzing the effects of welfare regimes over inequality in Social-Democratic and informal welfare regimes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Guadalupe Jimena Castro Lopez; [2011]
  Nyckelord :inequality; welfare regimes; paradox of redistribution; Mexico; Sweden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The effects of welfare regimes over inequality have been studied through several approaches, but perhaps the most notorious contribution in this regard has been Korpi’s “Paradox of Redistribution”, which argues that the most equalizing welfare regimes are the ones that employ earnings-related, as opposed to flat-rate, benefits in their welfare institutions. Scandinavian states have employed this strategy with considerable success. LÄS MER