Sökning: "Maria Krona"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Maria Krona.

 1. 1. Läs – och skrivutveckling i årskurs 1-3 – En svårighet eller bara svårt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Maria Krona; [2018-02-08]
  Nyckelord :anpassning; språkundervisning; läs – och skrivutveckling; metoder;

  Sammanfattning : Med revideringen av läroplanen 2016 infördes det ett kunskapskrav i svenska för elever i årskurs 1 i läsning vilket ökar kraven på att lärare använder metoder som hjälper eleverna att nå dessa mål. För att alla elever ska ges möjlighet att uppnå kraven i läsning och skrivning är det upp till lärare att själva välja metoder för deras utveckling. LÄS MER

 2. 2. Kultur & fritids påverkan på fastighetspriser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Maria Welander; [2017]
  Nyckelord :Ekonometri; Regressionsanalys; Kultur och fritid; Fastighetspriser; Bostadspriser; Den kreativa klassen; Difference-in-Difference; Property prices; Housing prices; Technology and Engineering; Mathematics and Statistics; Business and Economics;

  Sammanfattning : The study aims to see if there is an impact of culture & leisure on property prices. To determine if there is a correlation method of regression analysis is used. The analysis is applied on two models, which will be called: Kommunmodellen and Staffanstorpsmodellen. LÄS MER

 3. 3. 5-årsöverlevnad för keramikkronor utförda i allmäntandvård; en retrospektiv journalstudie.

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Hedlund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Kunskapen om helkeramiska kronor är begränsad och få studier är gjorda inom allmäntandvård. Syfte: Projektet hade i syfte att undersöka femårsöverlevnaden för helkeramiska kronor samt att utvärdera om patientens kön, typ av porslin, typ av cement, rotfyllnadsstatus och tandposition påverkade överlevnaden. LÄS MER

 4. 4. Kvalitetsarbete på stålverk :  Undersökning av slagseghetsprover och kvalitetsbristkostnader relaterade till dem

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Maria Eriksson; [2011]
  Nyckelord :Kvalitetsarbete; verktygsstål; kvalitetsbristkostnader;

  Sammanfattning :  Ur ekonomisk synvinkel är kontinuerligt arbete för förbättrad kvalité viktigt, men kostnader måste sättas i proportion till de förbättringar som kan uppnås så att varje investerad krona omsätts på mest kostnadseffektiva sätt. I det genomförda examensarbetet har parametern slagseghet hos verktygsstål varit i fokus. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Changes in the Value of the Krona on Swedish Exports: An Empirical Study on the Industry Level

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Maria Johard; Moa Strand; [2010]
  Nyckelord :Swedish export; J-Curve; currency depreciation;

  Sammanfattning : The impact of changes in the value of the krona on Swedish trade at the aggregated level has been well covered in empirical research papers over the years. The findings stemming from these papers have been highly mixed, showing no unambiguous support for the assumption that if the krona weakens, Swedish exports increase. LÄS MER