Sökning: "Maria Kronberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maria Kronberg.

 1. 1. Vem är jag utan min ätstörning? : En socialpsykologisk studie om identitetens betydelse för tillfrisknande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Kronberg; Elin von Harten; [2014]
  Nyckelord :socialpsykologi; symbolisk interaktionism; social kognition; social identitetsteori; stigmatisering; identitet; grupptillhörighet; ätstörningar; behandling; tillfrisknande;

  Sammanfattning : Ätstörningar utgör ett stort problem i samhället, behandlingen är resurskrävande och återfallsrisken är hög. Därför är det både ur ett samhälls- och ur ett individperspektiv av stor vikt att öka kunskapen om varför sjukdomen är så svårbehandlad. Denna kvalitativa studie undersöker ätstörningar kopplade till identitet. LÄS MER

 2. 2. Goal Congruence -The Experience of a Performance Management System -A Case Study of AstraZeneca

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Kronberg; Maria Gustafsson; [2012-08-30]
  Nyckelord :Management Control Systems; Performance Measurement Systems; Goal Congruence; Balanced Scorecard.;

  Sammanfattning : Background and discussion: It can be stated that organizations use management control systems in order to influence employees’ behavior in the right direction, with the aim of achieving organizational goals. Nevertheless employee’s behaviors can be difficult to direct in a desired way, especially if individual goals are not aligned with the organizational goals. LÄS MER

 3. 3. Samtalet som förändrar livet : En jämförande studie kring medling i Kalmar och Växjö kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Kalle Kronberg; Maria Bagewitz; [2012]
  Nyckelord :mediation; restorative justice; social control theory; transformative mediation; Kalmar; Växjö; differences;

  Sammanfattning : This essay examines the differences between the mediation practices concering youth crime in the swedish cities of Kalmar and Växjö. The analysis are made with the use of quality interviews which we have linked together with the three theories of Social Control Theory, Restorative Justice and Transformative Mediation. LÄS MER