Sökning: "Maria Kullberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maria Kullberg.

 1. 1. Implementering- lättare sagt än gjort : En studie om vad som hindrar eller möjliggör en god implementering

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Emelie Öjebrandt; Maria Törnqvist Kullberg; [2012]
  Nyckelord :implementering;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi gjort ett försök att ta reda på hur det går till i samband med vidareutbildning för de som är anställda i Socialtjänsten. Vi har genom analys av enkäter försökt utskilja vad som varit särskilt hjälpsamt och vad som möjliggjort en god implementering av olika metoder. LÄS MER

 2. 2. Styrning av leverantörsrelationer inom detaljhandeln

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Kristina Engstrand; Maria Kullberg; [2004]
  Nyckelord :Business and economics; Interorganisatoriska relationer; detaljhandel; styrning; leverantörsrelationer; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utvecklingen mot bredare utbud av produkter med allt kortare livslängd har bidragit till nya sätt att agera hos företagen, exempelvis är det för många företag viktigt att snabbt nå ut på marknaden. En följd av detta är att det blivit vanligare att företag samarbetar i en interorganisatorisk relation för att säkra resurstillgången vilket lett till ett ökat behov av kontroll och styrning av relationen. LÄS MER

 3. 3. Att vilja och att kunna i socialt arbete: socionomers upplevelser

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maria Kullberg; [2001]
  Nyckelord :Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay concerns the discrepancy between wanting to and actually having the possibility to accomplish in social work, as described by a group of social workers (BA). The essay paints a picture of a phenomenon with importance for personnel in Human Service Organizations. LÄS MER