Sökning: "Maria Kun"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maria Kun.

 1. 1. En gate

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Peter Wilhelm Valerius Aasgaard; [2018]
  Nyckelord :a street; street; Slakthusområdet; Enskede Gård; Skola; gymnas; lärocenter; publik väg; väg; cykel; cykelväg; cykelparkering; glasfasad; publik; publik byggnad; byggnad; arkitektur; kandidat; aasgaard; peter aasgaard; årskurs tre; årskurs tre; kth; arkitekturskolan; ori merom; merom; maria papafingos; papafingos; en gata; gata;

  Sammanfattning : Kort beskrivelse av prosjektet: Oppgaven har vært å tegne et samlingshus for et antall omgivende videregående skoler. Ved å sentralisere ulike funksjoner som bibliotek, sosiale arealer og matsal fungerer huset som et felles læresenter for elevene. LÄS MER

 2. 2. Trädrötter i skelettjord : en fallstudie i Stockholm

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Maria Lindberg; [2007]
  Nyckelord :skelettjord; trädrötter; stadsträd; överbyggnad; rotutveckling;

  Sammanfattning : Skelettjord är framtagen för att fungera som en rotvänlig vägöverbyggnad där det är omöjligt att på annat sätt ge träden en godtagbar jordvolym. Trottoarer och parkerings-ytor där planteringsutrymmet är begränsat och kravet på bärighet stort, är exempel på ytor där skelettjord kan ge träd en ökad jordvolym samtidigt som trafiklasterna tas upp av skelettmaterialet. LÄS MER

 3. 3. Barn i sorg : hur rustade upplever pedagoger att de är på att bemöta barn i sorg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Maria Ottosson; Linda Werner; [2006]
  Nyckelord :Sorg; Barn och döden; Krishantering i skolan;

  Sammanfattning : Bakgrund: För hundra år sedan var döden en naturlig del av familjelivet. Det var accepterat och förstods av alla familjemedlemmar, barn fick se människor som åldrades och dog. Idag växer barn upp i en kultur där man undviker sörjandet och den oundvikliga döden (Willis, 2002). LÄS MER