Sökning: "Maria Lachonius"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maria Lachonius.

 1. 1. Younger patient´s experience of living with mechanical circulatory support. A phenomenological-hermeneutic study

  Master-uppsats,

  Författare :Maria Lachonius; Karl Hederstedt; [2019-01-29]
  Nyckelord :heart failure; mechanical circulatory support; patient’s experience; phenomenological-hermeneutical; self-efficacy; the lived body;

  Sammanfattning : Aims and objectives: To describe younger patients’ experiences of living with a mechanicalcirculatory support with focus on self-efficacy.Background: Heart failure is increasing even among younger patients. Life-threatening heart failurecan occur and the patient will need heart transplantation. LÄS MER

 2. 2. Yngre patienters upplevelse av att leva med mekanisk hjärtpump

  Magister-uppsats,

  Författare :Karl Hederstedt; Maria Lachonius; [2015-02-02]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; mekanisk hjärtpump; Hjärttransplantation; patienters upplevelse; självtillit; innehålls analys;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt ökar hos yngre patienter i åldern 18- 44 år. Livshotande hjärtsvikt kan uppstå och patienten behöver då hjärttransplanteras. I vissa fall kan behandling med cirkulationsunderstöd i form av en mekanisk hjärtpump (MCS) vara nödvändig för att patienten ska överleva fram till hjärttransplantationen. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att drabbas av en vårdskada

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Maria Lachonius; [2013]
  Nyckelord :vårdrelaterad infektion; informationsbehov; patienters upplevelse; vårdskada; stigma; tillit;

  Sammanfattning : I Sverige drabbas cirka 100 000 patienter varje år av en vårdskada. En vårdskada innebär ett onödigt lidande för patienten då händelsen kunde ha undvikits om adekvata förebyggande åtgärder hade satts in. En vanligt förkommande vårdskada är en vårdrelaterad infektion. LÄS MER