Sökning: "Maria Larm"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Maria Larm.

 1. 1. Underhåll av automatiserade borriggar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Maria Hed; [2018]
  Nyckelord :technology; drilling rig; teknik; borrning; underhåll; borrigg;

  Sammanfattning : I det moderna samhället utgör metaller en viktig del. Boliden Minerals AB är en stor aktör inom gruvindustrin och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och på Irland. I en komplex bransch med varierande arbetsförhållanden och farliga miljöer för de som arbetar i gruvorna är säkerhet en grundpelare. LÄS MER

 2. 2. Förändringsanalys vid flytt av produktionslinje genom VSM, DIS och Spaghettidiagram

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Petter Fetz; [2015]
  Nyckelord :VSM; DIS; Spaghetti plot; DMAIC; tortilla; production merger; LEAN; days in stock; value stream mapping.; VSM; värdeflödesmätning; spaghettidiagram; DMAIC; lagervärde; LEAN; tortilla; produktionsflytt;

  Sammanfattning : Santa Maria is part of the Finnish food Company, Paulig. Santa Maria is the largest actor in the Nordic region of Mexican food (Tex-Mex)and sees its future expansion there Santa Maria has four production sites in Sweden, in Mölndal the spice and taco chips/shell factories and in the south Vadensjö and Landskrona produce Tortillas. LÄS MER

 3. 3. En vardag med många mediciner

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen Designhögskolan

  Författare :Mårefors Maria; [2013]
  Nyckelord :mediciner; felmedicinering; modulsystem; pillerdosa;

  Sammanfattning : Hur kan jag skapa ett nytt säkert sätt för att hantera din medicin? I Sverige så är det 50% av alla patienter som tar sina mediciner på fel sätt. Detta leder till att patienterna får försämrade behandlingsresultat och att Sveriges sjukvård och sjukhus förlorar mycket pengar på att behandla de patienter som kommer till akuten på grund av felmedicinering. LÄS MER

 4. 4. "En vän i fickan" : Ett organisationshjälpmedel i vardagen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Maria Bengtlars; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att ha kontroll över och strukturera upp sin vardag kan vara svårt för många och speciellt föräldre. Har eller får man även en kognitiv nedsättning blir detta i stort sett omöjligt utan hjälpmedel. LÄS MER

 5. 5. Tillbaka till livet : kvinnors livsvärld efter en hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Cecilia Lindquist; Maria Persson; [2007]
  Nyckelord :Myocardial infarction; women; lifeworld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den viktigaste faktorn för att förhindra för tidig död av hjärtinfarkt, är att få kvinnan att slå larm så snart som möjligt efter debutsymtomen, alltså en ”utbildningsfråga”. Att vara uppmärksam på patientens och dennes närstående, innebär att gå in i deras livsvärld. LÄS MER