Sökning: "Maria Larsson Szöges"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Larsson Szöges.

  1. 1. Vad händer med kunskapen när medarbetarna arbetar på distans? : En kvalitativ studie om distansarbetets påverkan på organisatoriskt lärande

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Maria Larsson Szöges; Sara Stranne; [2022]
    Nyckelord :4i framework; organizational learning; remote work; telework; distance work; 4i framework; distansarbete; organisatoriskt lärande;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Titel: Vad händer med kunskapen när medarbetarna arbetar på distans? En kvalitativ studie om distansarbetets påverkan på organisatoriskt lärande. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Maria Larsson Szöges och Sara Stranne Handledare: Jean Claude Mutiganda Datum: 2022 – Januari Syfte: Covid-19 pandemin har medfört att många organisationer har tvingats att övergå till distansarbete vilket ändrar förutsättningarna för organisationer och deras arbetssätt. LÄS MER