Sökning: "Maria Lauri"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Lauri.

  1. 1. Röris eller inte? Det är frågan.

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

    Författare :Maria Lauri; Ida Oskarsson; [2007]
    Nyckelord :Koncentration; Fysisk aktivitet;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att, med hjälp av Friskis & Svettis rörelseprogram Röris, undersöka om det går att upptäcka eventuella skillnader i elevers koncentration före och efter fysisk aktivitet. Under två veckor har vi observerat tio elever i årskurs fem och sex där en vecka var utan fysisk aktivitet och den andra veckan var med fysisk aktivitet. LÄS MER