Sökning: "Maria Leijner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Leijner.

 1. 1. K2 En fallstudie av ett forsknings- och utvecklingsföretag

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Leijner; Andreas Stjärnström; Sanna Uppling; [2009-06-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Utvecklingen inom redovisningen har gått mot förenkling och att den administrativa bördan skall lättas för mindre aktiebolag. Detta har lett till att Bokföringsnämnden har startat K‐projektet som ska ge företagen möjlighet att välja ett samordnat och förenklat regelverk. LÄS MER

 2. 2. Scania - En företagsanalys

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniela Kjellquist; Maria Leijner; [2008-02-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Scania är ett tillverkningsföretag inom nyttofordonsbranschen och det senaste året har vindarna blåst kring Scania. Diskussionerna har rört sig runt huruvida de ska bli uppköpta eller inte av den tyska konkurrenten MAN som verkar inom samma bransch eller om Scania ska köpa upp MAN istället. LÄS MER