Sökning: "Maria Lilja"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Maria Lilja.

 1. 1. "Människor vill ju vara delaktiga": lärares reflektioner om inkludering i klassrum på högstadiet där svenska och svenska som andraspråk undervisas integrerat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cornelia Lilja; Maria Påhlsson; [2020]
  Nyckelord :7-9; högstadiet; inkludering; integrerad undervisning; svenska; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : I den svenska grundskolan finns två svenskämnen, svenska (sve) och svenska som andraspråk (sva), och organiseringen av dessa ser olika ut. De undervisas i vissa fall integrerat och i andra fall åtskilt. När det gäller integrerad undervisning ser vi två utmaningar. LÄS MER

 2. 2. "Män glider räkmacka" - en studie om synen på kön och dess betydelse i den kvinnodominerade offentliga sektorn

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ebba Lilja; Maria Grönvall; [2017]
  Nyckelord :Den offentliga sektorn; Relationellt ledarskap; Kommunikation; Empati; Jämställdhet; Mångfald;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgörs av en kvalitativ studie utförd inom den offentliga sektorn. Studien syftar till att studera hur det talas om kvinnor i chefsposition inom ramen för den offentliga sektorn. Detta har vi gjort för att synliggöra betydelsen av dagens könsneutrala organisations- och ledarskapsteorier. LÄS MER

 3. 3. Gör mig delaktig och hjälp mig lära. : Delaktighetens betydelse vid stomiträning för personers lärande - En fenomenografisk studie.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elena Kolesnikova; Maria Lilja; [2015]
  Nyckelord :Patient participation; stoma training; phenomenografy; interview study; Patientdelaktighet; stomiträning; fenomenografi; intervjustudie;

  Sammanfattning : Tidigare studier visar att delaktighet är en förutsättning för lärande. Det finns olika sätt att främja delaktighet men mest framträdande är inverkan av personal och individuell anpassning. LÄS MER

 4. 4. TAKK : Ett alternativt hjälpmedel för barn att kommunicera med varandra?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Rebecca Lilja; Maria Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :TAKK; barn; förskola; kommunikation; språkutveckling; verbalt språk;

  Sammanfattning : Användandet av tecken som alternativt kommunikationssätt är något som ökat mer och mer i förskolorna. Pedagoger använder då tecken som en förstärkning av de ord som förmedlas till barnen för att ge dem en chans att förstå de vuxnas intentioner. LÄS MER

 5. 5. Blivande adoptivföräldrars upplevelse av infertilitet och adoptionsprocessen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Annica Eliasson; Maria Lilja; [2014]
  Nyckelord :adoptionsprocessen; infertilitet; adoption; adoption process; involuntary infertility; infertility; experience; ofrivillig barnlöshet; upplevelse;

  Sammanfattning : Ofrivillig barnlöshet är ett stort problem i Sverige idag och av kvinnor i barnafödande ålder är ca 1 av 10 drabbade. De flesta som lider av infertilitet använder sig av medicinsk hjälp som förstahandsmetod. Misslyckas man med den medicinska hjälpen går vissa par vidare med adoption direkt medan andra ser detta som en sista utväg. LÄS MER