Sökning: "Maria Linder"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Maria Linder.

 1. 1. Inte enbart av kärlek till böcker : Tre kvinnliga bibliotekariers yrkesliv i Sverige 1900-1930. Greta Linder, Hildur Lundberg och Maria Larsen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Johanna Ljunggren; [2016]
  Nyckelord :Librarians; Library history; 20th century; Queer theory; Performativity; Bibliotekarier; Bibliotekshistoria; 1900-talet; Queerteori; Performativitet; Judith Butler;

  Sammanfattning : This two-year master thesis in Library and information science, explores how femininity is created within the librarian profession year 1900-1930 in Sweden. By using three Swedish female librarians as case studies I study how female librarians responded to norms for women within the profession. LÄS MER

 2. 2. Tonåringars upplevelser av att leva med diabetes : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Anna-Maria Linder; Linn Lindespång; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. På andra sidan av medarbetarskapet : En kvalitativ studie ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Linus Linder; Maria Vestin; Robin Karlsson-Holm; [2014]
  Nyckelord :Medarbetarskap;

  Sammanfattning : Titel: På andra sidan av medarbetarskap - En kvalitativ studie ur ett medarbetarperspektivDatum: 2014-06-03Nivå: Kandidatuppsats, företagsekonomiInstitution: EST – Ekonomi, Samhälle & Teknik | Mälardalens HögskolaFörfattare: Linus Linder, Maria Vestin och Robin Karlsson-HolmHandledare: Angelina SundströmNyckelord: Medarbetarskap Frågeställning:-          Hur uppfattas implementeringen av medarbetarskap i Eskilstuna kommun?-          Vilka effekter har sättet att arbeta med medarbetarskap fått för medarbetaren?Syfte:Syftet med denna studie är att beskriva medarbetarskap samt att synliggöra de eventuella fördelar och brister som finns i det praktiska arbetet med medarbetarskap.Metod: Studien har insamlat data genom kvalitativa intervjuer för att den upplevda verkligheten, åsikter, erfarenheter och upplevelser om ämnet medarbetarskap ska synliggöras. LÄS MER

 4. 4. Säkerhetsklassificering av dammar : En kartläggning av system i Sverige, Norge, Finland, Schweiz, Kanada och USA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Johan Berg; Maria Linder; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In a comparing survey this thesis investigatesclassification systems for dams in Sweden, Norway,Finland, Switzerland, Canada and USA. Theinvestigation is aiming at an understanding of howpotential consequences of a dam failure are takeninto account when classifying dams. LÄS MER

 5. 5. Osäkerhet i komplexa projekt : En fallstudie av Energimyndighetens projekt Styrel i Uppsala län

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Hultin; Maria Linder; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER