Sökning: "Maria Lindh"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Maria Lindh.

 1. 1. Truppgymnasters upplevelse av rehabiliteringsprocessen efter skada : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Lindh; Maria Lindh; [2021]
  Nyckelord :Athletic injuries; Behavioral Medicine; Gymnastics; Physiotherapy; Return to Sport; Beteendemedicin; Fysioterapi; Gymnastik; Idrottsskador; Återgång till sport;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige uppkommer varje år runt 100 000 idrottsskador som kräver vård. Idrottsskador förekommer i stor utsträckning inom truppgymnastik, den största disciplinen inom svensk gymnastik. LÄS MER

 2. 2. Vilka determinanter för avkastning existerar för svensk aktiemarknad?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Hofstedt; Petrus Lindh; Magdalena Johansson; [2020]
  Nyckelord :Determinanter; avkastning; aktiemarknad; multipelvärdering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Vilka determinanter för avkastning existerar för svensk aktiemarknad? Seminariedatum: 2020-06-04 Kurs: FEKH89. Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Sebastian Hofstedt, Magdalena Johansson, Petrus Lindh Handledare: Maria Gårdängen Syfte: Undersökningen syftar till att granska vilka faktorer som kan estimera framtida avkastning för svensk aktiemarknad. LÄS MER

 3. 3. DEN KVINNLIGA REPRESENTATIONEN I SVERIGES RIKSDAG -En studie om yttre faktorers eventuella påverkan på den kvinnliga representationens utveckling

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Lindh; Johan Wilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In January 1921, the Swedish government voted through a proposal that women should have the right to vote in general elections. The same year five women was given a place as a member of the parliament. Now almost 100 years later, around 46 percent of the parliament are women, but the way has been difficult. LÄS MER

 4. 4. Konstruktionen av kön i djursånger för barn i förskolans kontext : Kritisk diskursanalys av sångtexter i förskolan ur ett genusvetenskapligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Maria Lindh; [2017]
  Nyckelord :Gender; sex; preschool; music; animal songs; Genus; kön; förskola; musik; djursånger;

  Sammanfattning : I detta arbete har syftet varit att ta reda på hur förståelsen av kön konstrueras i förskolans kontext genom sångtexter. Jag gjorde valet att endast undersöka sånger som handlar om djur för att se vilka osynliga strukturer gällande kön som kan ligga bakom sångerna. LÄS MER

 5. 5. Robots of the future are coming, are you ready? : A study investigating consumers' acceptance of robotics

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Wilma de Boer; Jenny-Maria Åström; [2017]
  Nyckelord :Robotics; technology acceptance; future robots; trust; innovation; UTAUT;

  Sammanfattning : Abstract Date:                                     2017/06/05 Level:                                    Master thesis in Business Administration, 15 credits Institution:                                       School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors:                              Wilma de Boer                                                Jenny-Maria Åström                                                   (91/10/29)                                                       (87/06/30) Title:                                      Robots of the future are coming, are you ready? Tutor:                                    Cecilia Lindh Keywords:                          Robotics, technology acceptance, future robots, trust, innovation, UTAUT Research questions:                          - How can consumer acceptance of robots be studied as an international phenomenon?                                                   - What are the implications of robot acceptance for consumers? Purpose:                             The purpose of this study is to investigate the acceptance-level internationally, because of the future increase of new technology in the form of robotics. Method:                             A quantitative research method was conducted in this study. LÄS MER