Sökning: "Maria Lindhe"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maria Lindhe.

 1. 1. Förbrukningsmaterial på byggarbetsplatser

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan

  Författare :Jennifer Carlsson; Maria Lindhe; [2014]
  Nyckelord :Byggarbetsplats Förbrukningsmaterial Lean;

  Sammanfattning : I studien behandlas hantering av förbrukningsmaterial samt tillvägagångssätt för att öka en snickares värdeskapande tid, alltså den tid som genererar ett värde för kunden. Konceptet Lean är en central del i studien och dess tillämpbarhet inom byggproduktion har undersökts. LÄS MER

 2. 2. Budgetering av industridesign - En fallstudie på SKF

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Lindhe; Ida Petersson; [2009-01-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Budget har använts som planerings- och styrverktyg av svenska företag sedan 50-talet. Budgetens effektivitet har de senaste åren varit omdiskuterat. Industridesign är ett begrepp som använts sedan 40-talet, då en uppdelning gjordes mellan konstruktion och design. LÄS MER

 3. 3. Vad är en ätstörning? Vilka är orsakerna samt de utlösande faktorerna? En litterärstudie och en kvalitativ undersökning på grundskolorna i Ängelholms kommun.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marika Johansson; Maria Lindhé; [2004]
  Nyckelord :Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of our essay was to highlight the problems with eating disorders that exist in our society. It’s clear that our society have a fixation on how our body should look like. TV, newspapers and publicity show us the ideal pictures of the woman. To be attractive you should be extremely slim, beautiful and stay young. LÄS MER