Sökning: "Maria Lindman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maria Lindman.

 1. 1. Den nya läraren, fritidsläraren! : Fritidslärares och rektorers syn på uppdraget.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Strömqvist; Maria Lindman; [2018]
  Nyckelord :Fritidslärare; Flexibilitet; Komplexitet; Läroplan; Samverkan; Social kompetens; Ämne.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva hur rektorer och fritidslärare uppfattar den nya utbildningen och yrket grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Vi har använt oss av semi-strukturerade intervjuer för att få så berättande svar som möjligt av våra intervjupersoner, dessa består av tre fritidslärare som innehar den nya utbildningen och tre rektorer, samtliga kommer från fem olika skolor utspridda i mellersta Norrland. LÄS MER

 2. 2. Jag visste att jag kunde och då svarade jag på frågan! : Tillgänglighet i relation till självbild. Rektorers och förstelärares perspektiv på tillgänglig undervisning samt hur elever upplever tillgänglighet i relation till självbild.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Lindman-Umaerus; Petra Schmidt; [2015]
  Nyckelord :delaktighet; inkludering; självbild; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa tillgänglighet ur specialpedagogiskt perspektiv. Detta har vi gjort genom att analysera rektorers och förstelärares beskrivning av tillgänglighet i relation till elevers upplevda självbild. LÄS MER

 3. 3. Berättelsen om varumärkesambassadörer -En studie om storytelling som ett internt verktyg för att få personalen på Systembolaget att "leva" varumärket

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Caroline Lindman; Hannah Kleiner; Maria Glantz; [2009]
  Nyckelord :storytelling; varumärkesambassadör; intern kommunikation; varumärke; identitet; marknadsföring; serviceföretag; leva varumärket; systembolaget; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Serviceföretag är beroende av att frontlinjepersonalen kan infria varumärkeslöftena i mötet med kunden. En förutsättning för att kundens förväntningar ska uppfyllas är att budskapen i den interna och den externa kommunikationen överensstämmer. LÄS MER