Sökning: "Maria Lindman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Lindman.

 1. 1. Jag visste att jag kunde och då svarade jag på frågan! : Tillgänglighet i relation till självbild. Rektorers och förstelärares perspektiv på tillgänglig undervisning samt hur elever upplever tillgänglighet i relation till självbild.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Lindman-Umaerus; Petra Schmidt; [2015]
  Nyckelord :delaktighet; inkludering; självbild; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa tillgänglighet ur specialpedagogiskt perspektiv. Detta har vi gjort genom att analysera rektorers och förstelärares beskrivning av tillgänglighet i relation till elevers upplevda självbild. LÄS MER

 2. 2. Berättelsen om varumärkesambassadörer -En studie om storytelling som ett internt verktyg för att få personalen på Systembolaget att "leva" varumärket

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Caroline Lindman; Hannah Kleiner; Maria Glantz; [2009]
  Nyckelord :storytelling; varumärkesambassadör; intern kommunikation; varumärke; identitet; marknadsföring; serviceföretag; leva varumärket; systembolaget; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Serviceföretag är beroende av att frontlinjepersonalen kan infria varumärkeslöftena i mötet med kunden. En förutsättning för att kundens förväntningar ska uppfyllas är att budskapen i den interna och den externa kommunikationen överensstämmer. LÄS MER