Sökning: "Maria Lindquist"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Maria Lindquist.

 1. 1. Att ta beslut om organdonation på en intensivvårdsavdelning : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Therese Lindquist; Maria Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Relatives; organ donation; experiences; decisions; Anhöriga; organdonation; erfarenheter; beslut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av organ är större än antalet utförda transplantationer i Sverige. Att som anhörig få beskedet o m ett plötsligt dödsfall kan vara en utlösande faktor till att hamna i kris. LÄS MER

 2. 2. Socialisation i gymnasieskolan : Lärares tankar och strategier kring fostransuppdraget och internet som socialisationskontext

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Pedagogik och sociologiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Pedagogik och sociologiFilosofiska fakulteten

  Författare :Maria Lindquist; Andreas Haegerstam; [2015]
  Nyckelord :fostransuppdrag; internet; socialisation; idealtyp; strategi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är undersöka lärares tankar och strategier kring rollen som fostrare och värdeförmedlare och hur de förhåller sig till internet som socialisationskontext i skolmiljön. Studien genomförs med hjälp av kvalitativa intervjuer med tio gymnasielärare och utgår ifrån följande frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Fakta om projekt - En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Lovisa Silverberg; Maria Lindquist; [2013-01-04]
  Nyckelord :Projekt; Diskurs; PMI; Skandinavisk projektforskning; Nodalpunkt;

  Sammanfattning : Följande studie är en personalvetenskaplig uppsats som behandlar projektdiskurser med fokuspå PMI och den skandinaviska forskningen. Syftet är att genom diskursanalys undersöka hurden vedertagna PMI-baserade uppfattningen av projektarbetsformen konstrueras och uttrycksi text. LÄS MER

 4. 4. Företagsbloggar : En hjälpande hand för kommunikation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Sebastian Lian; Jonas Lindquist; Maria Svensson; [2010]
  Nyckelord :företagsbloggar; kommunikation; sociala medier; marknadsföring;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för företagsbloggar och dess användningsområden. Vi vill även ge företag konkreta råd för framtagandet av en strategi inför skapandet av en företagsblogg. Vi har använt oss av en abduktiv ansats med kvalitativ metod för att angripa uppsatsens ämne. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogisk organisation i en kommun

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Maria Engstam; Margareta Lindquist; [2008]
  Nyckelord :Specialpedagogik; Samarbete; Funktionshinder; Kommunal verksamhet; Organisation; Helhetsperspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie av den specialpedagogiska organisationen i Strömstad kommun bygger på litteratur, dokument och intervjuer av föräldrar, politiker och personal på Resurscentrum. Resurscentrum startades 1990 med ett projekt mellan socialförvaltning och skola och har under tiden utvecklats till att bli kommunens centrum för alla barn i behov av stöd och deras familjer. LÄS MER