Sökning: "Maria Lindroth"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Maria Lindroth.

 1. 1. Löftet om tillhörighet -En studie om de verkliga budskapen i fast fashion reklam

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carolina Bengtsson; Maria Lindroth; [2011-07-06]
  Nyckelord :fast fashion; reklam; symboler; budskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bedömningar av krav på interna informationsflödet inom supply chain på DeLaval (Shanghai)

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Maria Lindroth; Karin Ohlsén; [2010]
  Nyckelord :supply chain management; supply chain; information; information flow; OTIF; on time in; supply chain management; försörjningskedja; information; informationsflöden; OTIF; on;

  Sammanfattning : DeLaval distribuerar fullständiga mjölkningssystem vilka säljs på drygt 100 olika marknader över helavärlden. Det finns alltid en strävan efter att leverera beställningar till kund i tid. LÄS MER

 3. 3. Konsten att bygga ett varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Pernilla Enqvist; Maria Lindroth; [2008]
  Nyckelord :Varumärke; kommunikation; kommunikationsbyråer; event marketing; eventbyråer;

  Sammanfattning : Titel: Konsten att bygga ett varumärke – vet experter bäst? Inlämningsdatum: 080519Kurs: Kandidatuppsats 15 hpFörfattare: Pernilla Enqvist; 830720 Maria Lindroth; 850802 Handledare: Ulf Ågerup Problem: Hur har kommunikations- och eventbyråer arbetat med uppbyggnaden av företagets varumärke?Syfte: Vår uppsats syftar till att undersöka hur företag, kommunikations- och eventbyråer, som hjälper andra företag att bygga upp sina egna varumärken själva har hanterat sin egen varumärkesuppbyggande process. Genom varumärkesuppbyggande teorier ska vi undersöka om kommunikations- och eventbyråers arbetssätt kan härledas till dessa. LÄS MER

 4. 4. Biblioteksplanen : skrivbordsprodukt eller effektivt styrdokument. En intervjuundersökning om inställningen till den kommunala biblioteksplanen vid några grundskolor i Malmö

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Maria Lindroth; [2008]
  Nyckelord :biblioteksplaner; skolbibliotek; styrdokument; bibliotekspolitik; organisationskultur; organisationsförändringar;

  Sammanfattning : The aim of this Master’s thesis is to examine how the introducing of municipal library plans has influenced some compulsory schools in Malmö. I wanted to know if the library plan is a possible way to improve the quality of the school library. LÄS MER