Sökning: "Maria Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Maria Lindström.

 1. 1. Politik berör oss alltid! : En studie om hur fem samhällskunskapslärare och deras elever upplever undervisning i svensk politik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fannie Lindström; Maria Christina Eftychiou; [2022]
  Nyckelord :Samhällskunskapsundervisning; svensk politik; lärarens positionering; objektivitet; neutralitet; känsloarbete.;

  Sammanfattning : Svensk politik, vilket kan beskrivas som ett kontroversiellt ämne, har en naturlig del i undervisningen av samhällskunskap i den svenska skolan då elever ska tillägna sig förmågan att forma och uttrycka olika uppfattningar samt att kunna argumentera för dessa. Samhällskunskapslärare behöver således möta elevers olika åsikter och värderingar samt ta ställning till om hen vill vara förtegen eller öppen om sina egna politiska åsikter. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskans omvårdnadsåtgärder till elever med återkommande huvudvärk : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Maria Gerhardsson; Elin Lindström; [2021]
  Nyckelord :headache; mental illness; nursing measures; pupils; school nurse; elever; huvudvärk; omvårdnadsåtgärder; psykisk ohälsa; skolsköterska;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa har ökat bland barn och unga i samhället. Huvudvärk kan vara ett psykosomatiskt symtom som indikerar psykisk ohälsa. Skolsköterskans hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete har en avgörande betydelse för att uppmärksamma de elever som söker för återkommande huvudvärk. LÄS MER

 3. 3. Algoritmisk tretakt : Överföring av musikers rytmisering till elektroakustiskt samspel

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Maria Lindström; [2021]
  Nyckelord :Elektroakustisk musik; komposition; rytmisering; folkmusik; transkulturation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vilse, sårbar och bristfällig : Problematiserade subjekt i åtta samtida bilderböcker

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sarah Nordgren; [2021]
  Nyckelord :Picture books; Subject; Subject formation; Materiality; Picture book theory; Diffraction; Compromise; Vulnerability; Bilderböcker; Subjekt; Subjektformation; Materialitet; Bilderboksteori; Diffraktion; Kompromiss; Sårbarhet;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine and problematize subject formation in relation to the materiality of picture books. A total of eight contemporary picture books are analyzed: Naturen by Emma AdBåge, Jag blir en bubbla som blir ett monster som blir ett barn by Malin Axelsson and Klara Persson, Gittan och gråvargarna by Pija Lindenbaum, I skogen and Olli och Mo by Eva Lindström, En egen flock by Maria Nilsson Thore, Om jag fötts till groda by Annika Sandelin and Karoliina Pertamo and Det var en gång en räv som sprang i mörkret by Anna-Clara and Thomas Tidholm. LÄS MER

 5. 5. Group Invariant Convolutional Boltzmann Machines

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Maria Lindström; [2020-12-04]
  Nyckelord :Convolutional Boltzmann Machines; Convolutional neural networks; artificial neural networks; machine learning; group invariance; group equivariance;

  Sammanfattning : We investigate group invariance in unsupervised learning in the context of certain generative networks based on Boltzmann machines. Specifically, we introduce a generalization of restricted Boltzmann machines which is adapted to input data that is acted upon by any compact group G. LÄS MER