Sökning: "Maria Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Maria Lindström.

 1. 1. Patienters upplevelser av kataraktkirurgi och informationen preoperativt och postoperativt: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Lindström; [2020]
  Nyckelord :Cataract; surgery; patient; experience; information; Katarakt; operation; patient; upplevelse; information;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Det vanligaste kirurgiska ingreppet i Sverige är gråstarrsoperation. Information kan ges muntligt, skriftligt eller med hjälp av kroppsspråket före och efter operationen. Patienter upplever/uppfattar en eller flera visuella sensationer under gråstarrsoperation. LÄS MER

 2. 2. Våld i konsten : En studie om hur våld gestaltats i konsten under 1900-talets sista decennier

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Frostensson; [2020]
  Nyckelord :Våld; konst; feminism; postmodernism; svenska kvinnliga konstnärer; flickor i konsten; våld i nära relation; Marie-Louise Ekman; Marja Ruta; Kristina Abelli Elander; Maria Lindberg; Maria Friberg; Monica Larsen Dennis; Helene Billgren; Tuija Lindström; Charlotte Gyllenhammar; Anna-Maria Ekstrand; Annika von Hausswolff;

  Sammanfattning : This essay examines how family-related violence was depicted in art in Sweden during the 70s, 80s and 90s. A major shift in the views of violence within the family and in relationships occurs during this period, which becomes evident through a change in laws but is also visible in an ongoing social debate. LÄS MER

 3. 3. Social interaktion vid distansstudier på gymnasienivå - en kvalitativ studie om interaktion mellan lärare och elev

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maria Hovold; [2020]
  Nyckelord :Distansstudier; distansundervisning; relationer; roller; social interaktion.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Författare: Maria Hovold Titel: Social interaktion vid distansstudier på gymnasienivå - en kvalitativ studie om interaktion mellan lärare och elev Kandidatuppsats: SOCK05, 15 hp Internet Vårterminen 2020 Handledare: Margareta Nilsson-Lindström Sociologiska institutionen, vårterminen 2020 Syftet med denna uppsats är att bidra till förståelsen av hur den sociala interaktionen fungerar för personer som studerar eller undervisar i gymnasiekurser på distans. Uppsatsen behandlar lärare och elevers relationer och roller och hur dessa ser ut då all interaktion sker på distans. LÄS MER

 4. 4. Banach-Tarskis paradox: fria och godartade grupper

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Björn Eriksson; Erik Håkansson; Maria Lindström; Nazli Raufi; David Sjögren; [2019-06-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete bevisar Banach-Tarskis paradox för den slutna bollen medorigo bortplockad, B3 n f0g, i euklidiska rummet R3. Detta bevisas genom att låta en fridelgrupp till den speciella ortogonala gruppen i tre dimensioner, SO(3), verka på B3nf0g. LÄS MER

 5. 5. Tänk om jag dör medan jag väntar : En intervjustudie om hur det är att vänta på en operation av aortaanerysm eller aortadissektion

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Susanna Lindström; Maria Andréasson; [2019]
  Nyckelord :Upplevelser; Väntan; Omvårdnad; Aorta; Kärlkirurgi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vänta på en elektiv operation förknippas med upplevelser av depression och oro. Patienter med aortaaneurysm uttrycker att sjukdomen bidrar till begränsningar i livet, trots avsaknad av fysiska symtom. LÄS MER