Sökning: "Maria Lundvall"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Maria Lundvall.

 1. 1. Huruvida planerade åtgärder vid risk för trycksår genomförs eller inte

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Lundvall; Annie Lundvall; [2018]
  Nyckelord :trycksår; risk; förebyggande åtgärder; omvårdnadsjournaler; dokumentation;

  Sammanfattning : Background: Previous studies have shown that pressure ulcers are common in hospitalized patients. These wounds give rise to suffering and lower quality of life in the affected patients. Objective: To identify the shortcomings in documentation and risk assessment. Method: The study was descriptive-explorative. LÄS MER

 2. 2. Potential för biobränsle från svenska skogen

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jakob Lundvall; Maria Andersson Albin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sveriges inhemska transporter står idag för nästan en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser. För att kunna minska landets negativa klimat- och miljöpåverkan är en omställning till mer förnyelsebara drivmedelsalternativ inom transportsektorn helt nödvändig. LÄS MER

 3. 3. Åldersgräns på Skyddade Boenden för Kvinnor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Felicia Lundvall; Maria Löfberg; [2018]
  Nyckelord :exkludering; pojkar; skyddade boenden för kvinnor; tonårspojkar; ungdomar; våld i nära relation; åldersgräns;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the opinions and the reflections workers at women’s shelters have regarding the limited access teenage boys experience to these shelters. Furthermore, what the workers think regarding the presence of teenage boys at the shelter. LÄS MER

 4. 4. Språkbarriärer i mötet med svensk hälso- och sjukvård : en kvalitativ intervjustudie ur patientens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Landin Lundvall; Heidi Norrgård; [2017]
  Nyckelord :Kommunikation; Mötet; Omvårdnad; Språkbarriärer;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige ökar invandringen för varje år. Det medför en ökning av antalet individer med ursprung från andra länder och kulturer än Sverige. Denna ökade mångfald ställer nya krav på hälso- och sjukvården. Sverige har lagstiftat alla människors rätt till likvärdig vård. LÄS MER

 5. 5. Tjejers användande av Instagram : Gemenskap, identitet och femininitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Maria Rangsmo Lundvall; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER