Sökning: "Maria Martin"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Maria Martin.

 1. 1. "Du kan vara med, ge en gåva idag" : En multimodal diskursanalytisk studie av hur texter från tre välgörenhetsorganisationer uppmanar till agerande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Maria Katarina Börjeson Martins; [2021]
  Nyckelord :multimodal discourse analysis; attitudes; SFL; charities; multimodal diskursanalys; attityder; SFL; välgörenhetsorganisationer;

  Sammanfattning : The present study conducts a multimodal discourse analysis of texts from the three charities UNICEF, Red Cross and Doctors Without Borders and investigates how the reader is encouraged to support these organizations by donating money. The aim is to explore what relationship to the reader that is established, as well as what attitudes that are expressed through textual and visual modes. LÄS MER

 2. 2. Fiscal Policy, R&D and Innovation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Maria Martin; [2021]
  Nyckelord :Innovation; R D; Tax Incentives and Direct Funding; Dynamic Fixed Effects; Macroeconomic Panel Data; Income Inequality.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Innovation, made possible through Research and Development (R&D) is a major driving force of economic growth. Due to its quasi-public good nature investments in R&D is usually below the social optimum. Governments use different policy instruments to correct this market failure. LÄS MER

 3. 3. Könsneutrala huvudpersoner –En studie om hur genus och könsrollsmönster framställs hos huvudpersonerna i tre aktuella barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Hudd; [2020]
  Nyckelord :Genus; könsrollsmönster; stereotyper; normer; barnböcker; barnlitteratur;

  Sammanfattning : I detta arbete presenteras analysen av böckerna: Trolldom i gamla stan, skriven av Martin Olczek och illustrerad av Anna Sandler (2017), Handbok för superhjältar: Del 1 - Handboken som är skriven av Elias Våhlund och Agnes Våhlund (2017), samt Musse och Helium: Mysteriet med hålet i väggen som är skriven av Camilla Brinck (2018).Analysen gjordes genom en hermeneutisk inriktning vilket innebar att böckerna analyserades med målet att tolka, förstå och förmedla upplevelser av materialet. LÄS MER

 4. 4. Internal commitment hos medarbetare : En kvalitativ studie som ser empowerment ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Maria Elefteriadou; Martin Kjellnäs; [2020]
  Nyckelord :Management control; employee; empowerment; internal commitment; Ekonomistyrning; medarbetare; empowerment; internal commitment;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Internal commitment hos medarbetare - En kvalitativ studie som ser empowerment ur ett medarbetarperspektiv    Nivå: Kandidatuppsats inom ämnet företagsekonomi Författare: Maria Elefteriadou och Martin Kjellnäs Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson Datum: Vårterminen 2020 Bakgrund och syfte: Empowerment inom företagsekonomin avser framhävandet av den individuella förmåga som varje medarbetare inom en organisation besitter. Trots fokus på den individuella medarbetaren utgår litteraturen till stor del från ett ledningsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Learning from the other : Dialogues with unaccompanied refugee children about barriers and possibilities for health and participation

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Maria Tornée Bergström; [2020]
  Nyckelord :learning; health; illness; the other; unaccompanied refugee children; everyday life; dialogue; direct scribing; belonging; othering; categorization; dislocation; phenomenology; hermeneutics; pragmatism;

  Sammanfattning : As a departure for the study, statistics regarding the increased experiences of illness, especially psychic, among children and youth, were presented. With inspiration from Maxwell´s (2013) interactive design, and guided from the perspectives of phenomenology, hermeneutics, and pragmatism, the study was placed into the lived everyday world of the participants. LÄS MER