Sökning: "Maria Modén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maria Modén.

 1. 1. Förskolebarns fria lek : En studie om pedagogers arbete med yrken i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Maria Modén; Marie-Louise Andersson; [2022]
  Nyckelord :Gender stereotype occupational patterns; preschool children; preschool teachers; gender; career counseling; könsstereotypa yrkesmönster; förskolebarn; förskolepedagoger; genus; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how teachers and teaching assistants work with gender roles and vocational pattern among the children in preschool. To find out, a qualitative survey was conducted in the form of 11 interviews with preschool teachers and assistant personnel, who worked with children aged 1-6 years. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation. : En forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Meurling Eklund; Anna Modén Ivarsson; [2012]
  Nyckelord :Omvårdnad; Omvårdnadsdokumentation; Faktorer och dokumentation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Teambuilding : En aktivitet i tiden?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Maria Runström; Anna Magnusson; Malin Wahlberg; [2006]
  Nyckelord :Teambuilding;

  Sammanfattning : I organisationer uppstår ofta populära begrepp, eller så kallade moden, som för tillfället anses vara det moderna och naturliga sättet att organisera på. Många företag har idag övergått från att arbeta individuellt till att arbeta i team, då det ofta ger indikation på att medarbetarens prestationer höjs. LÄS MER