Sökning: "Maria Modig"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Maria Modig.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att använda patientrapporterade utfallsmått inom palliativ vård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ebba Fager; Maria Modig; [2022]
  Nyckelord :Patientrapporterade utfallsmått; Sjuksköterska; Palliativ vård; Symtomskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till att främja livskvalitén för patienter och närstående som lever med en obotlig sjukdom. Den bygger på ett förhållningssätt där människan ses som en helhet vars existentiella, psykiska, fysiska och sociala behov bör tillgodoses. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att använda patientrapporterade utfallsmått inom palliativ vård : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ebba Fager; Maria Modig; [2022]
  Nyckelord :Patientrapporterade utfallsmått; Sjuksköterska; Palliativ vård; Symtomskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till att främja livskvalitén för patienter och närstående som lever med en obotlig sjukdom. Den bygger på ett förhållningssätt där människan ses som en helhet vars existentiella, psykiska, fysiska och sociala behov bör tillgodoses. LÄS MER

 3. 3. Vad modig han är! : Genusframställan och uttryck för mod och rädsla i bilderböcker med skräcktema för barn i förskoleålder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Camilla Hansson (Bark fr.o.m. 200801); [2020]
  Nyckelord :Genus; bilderböcker; barnlitteratur; rädsla; mod;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom närläsning undersöka hur genus framställs och uttrycks i tre bilderböcker med skräcktema för barn i förskoleålder, och även analysera om rädsla och mod uttrycks på könsstereotypa vis i dessa böcker. Böckernas karaktärer har analyserats med hjälp av Maria Nikolajevas teorier kring narratologi samt ett egenkonstruerat motsatsschema av könsstereotypa uttryck och egenskaper. LÄS MER

 4. 4. Vården som ges till kvinnor med bröstabscess postpartum – en journalgranskning

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Mörth; Maria Modig; [2019-02-01]
  Nyckelord :Amning; bröstabscess; barnmorska; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstabscess är en komplikation som drabbar 0,1 - 0,4 % kvinnor postpartum varje år i Sverige. Behandlingen utförs med nålpunktion eller dränage utifrån abscessens storlek som fastställs med ultraljud. Kvinnan ska uppmuntras till att fortsätta amma under behandling för att underlätta läkning och tillgodose barnet med näring. LÄS MER

 5. 5. Avdelningschefers erfarenheter av stödet från företagshälsovården när en anställd blivit sjukskriven på grund av stress En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Hamrén; Maria Modig; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER