Sökning: "Maria Modig"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Maria Modig.

 1. 1. Vården som ges till kvinnor med bröstabscess postpartum – en journalgranskning

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Mörth; Maria Modig; [2019-02-01]
  Nyckelord :Amning; bröstabscess; barnmorska; stöd;

  Sammanfattning : Background: A breast abscess is a inflammatory condition that affects 0.1 - 0.4% women postpartum each year in Sweden. The treatment is performed with a needle puncture or drainage based on the size of the abscess determined by ultrasound. LÄS MER

 2. 2. Avdelningschefers erfarenheter av stödet från företagshälsovården när en anställd blivit sjukskriven på grund av stress En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Hamrén; Maria Modig; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av sjukdomen Amyotrofisk Lateral Skleros : Med fokus på existentiella dimensioner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Modig; Sofie Ryd; [2016]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateral skleros; ALS; existentiella dimensioner; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är en nervsjukdom som leder till kroppslig pares och slutligen döden, oftast har patienten ett bibehållet intellekt tillsammans med full sensorisk funktion. När en patient drabbas av en svår sjukdom kan det innebära att livsvärlden förändras drastiskt och de existentiella dimensionerna blir tydligare. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsåtgärder som kan lindra delirium hos patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marie-Louise Forsberg; Maria Modig; [2016]
  Nyckelord :delirium; intensivvård; omvårdnadsåtgärder; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Delirium är vanligt förekommande bland intensivvårdspatienter. Forskning visar att upp till 87 % av patienterna inom intensivvården drabbas av delirium. Delirium förekommer i tre olika former, hyperaktivt, hypoaktivt och en mixad form. Delirium innebär ett stort lidande inte bara för patienten utan också för de närstående. LÄS MER

 5. 5. Jag är tuff! Jag är modig! Jag är ingen liten mes! : En genusteoretisk tolkning av kvinnliga huvudkaraktärer från fem ungdomsböcker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Moa Näslund; [2014]
  Nyckelord :ungdomslitteratur; genusvetenskap; hermeneutik; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är undersöka fem ungdomsböcker med kvinnliga huvudkaraktärer genom genusvetenskapliga teorier. Den litteraturvetenskapliga metoden har sin grund inom hermeneutiken och använder sig av textanalys vid läsningen av böckerna. LÄS MER