Sökning: "Maria Munar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Munar.

  1. 1. Packaging as a strategic tool

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Liang Lu; Maria Munar; Susana Gargallo; [2007]
    Nyckelord :packaging; strategy;

    Sammanfattning : packaging as a strategic tool.... LÄS MER