Sökning: "Maria Niva"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Maria Niva.

 1. 1. Ta pulsen på pulsen : En studie om vuxna individers pulsuppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ludvig Gawell; Ida-Maria Risfelt; [2022]
  Nyckelord :pulsuppfattning; puls; kroppsspråk; musikalisk utbildning; tempo.;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att bidra med mer kunskap kring vuxna individers uppfattning av puls. Detta genom att jämföra två olika grupper, en grupp med vuxna individer som studerar eller har studerat musik på eftergymnasial nivå, och en grupp med vuxna individer som inte gör eller har gjort det. LÄS MER

 2. 2. Motivationsskapande ledarskap på distans : En studie utifrån målvägsteorin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maria Wihlborg; Emilia Wästlund; [2021]
  Nyckelord :Path goal theory; Leadership; Teleworking; Motivation; Private sector; Public sector; Målvägsteorin; Motivation; Ledarskap; Distansarbete; Privat sektor; Offentlig sektor;

  Sammanfattning : Titel: Motivationsskapande ledarskap på distans: En studie utifrån målvägsteorin Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Maria Wihlborg och Emilia Wästlund Handledare: Monika Wallmon Datum: 2022 - Juni  Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån ett ledarperspektiv skapa förståelse för vilka ledarbeteenden och motivationstekniker som svenska ledare inom privat och offentlig sektor använder när distansarbete införts på arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. The carbon footprint caused by the oversizing of building service systems : A case study of an NHS Hospital

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Maria Hein; [2020]
  Nyckelord :Design; dimensioning; heating; cooling; boiler; chiller; pump; energy performance; environmental impact; mitigation strategy;

  Sammanfattning : Energy usage in buildings is a main contributor to CO2 emissions and in order for the EU to reach the 2050 goal of carbon-neutrality, there is a great need to improve the energy efficiency in buildings, particularly commercial buildings that often are substantially overdesigned. Excess margins in the design process of building services result in an oversizing of these systems which has great environmental impacts, divided up as the operational and embodied carbon footprints. LÄS MER

 4. 4. Varumärkesrivalitet: Om konsumenters emotionella anknytning till varumärken och rivalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :André Berntsson; Linnéa Odbratt; [2020]
  Nyckelord :varumärken; emotionell anknytning; självkongruens; varumärkesrivalitet;

  Sammanfattning : Titel: Varumärkesrivalitet - Om konsumenters emotionella anknytning till varumärken och rivalitet. Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi.  Författare: André Berntsson, Linnéa Odbratt.  Handledare: Jonas Molin, Lars-Johan Åge. LÄS MER

 5. 5. Boendepersonalens arbete med ensamkommande barn på HVB-hem : En kvalitativ studie av den psykosociala hälsan hos ensamkommande barn i ändamålet att främja integreringen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jannicka Bergman; Maria Niva; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Ensamkommande barn är en utsatt grupp som ofta tvingats fly från sitt hemland och har separerats från familjen. Barnen kan ha varit med om traumatiska händelser och haft svåra livsförhållanden. LÄS MER