Sökning: "Maria Nurminen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Nurminen.

 1. 1. Specialpedagog i förskolan : -förväntningar från förskolans pedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Åsa Berg; Anne-Maria Nurminen; [2018]
  Nyckelord :Examensordning; förskola; förväntningar; specialpedagog; uppdrag; yrkesroll;

  Sammanfattning : Studien undersöker förskolans pedagogers förväntningar på specialpedagogens uppdrag och yrkesroll. Syftet med studien är att undersöka om förväntningarna stämmer med examensordningen för specialpedagoger. Specialpedagogens yrkesroll formas i mötet med verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Empati gentemot människor med olika etniciteter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Piritta Nurminen; Maria Svedlin; [2009]
  Nyckelord :empathy; gender-difference; ethnicity;

  Sammanfattning : Kvinnor har visats vara mer empatiska än män vid självskattning samt att vita och svarta barn känner mer empati för en målperson med samma hudfärg. Denna studies syfte var att undersöka om män och kvinnor kände olika mycket empati beroende på målpersonens etni-citet, om det fanns några könsskillnader i empati samt om något av könen väckte mer empati. LÄS MER