Sökning: "Maria Olsson Äärlaht"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Olsson Äärlaht.

 1. 1. Los países olvidados. Un estudio sobre la representación de los países hispanohablantes en los manuales de español de las series ¡Vale! y Amigos.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Maria Olsson Äärlaht; [2015-06-17]
  Nyckelord :spanska; Material didáctico; representación; análisis cuántitativo; tiempo moderno; el mundo hispanohablante;

  Sammanfattning : Enligt den svenska läroplanen ska elever som studerar moderna språk ges ett internationellt perspektiv. Undervisningen av moderna språk ska bidra till en fördjupad kunskap kring de områden där det aktuella språket talas. LÄS MER

 2. 2. ”Det är inte riktigt lagligt om man säger så...” - En kartläggning av molntjänsten Google Apps for Education i den kommunala skolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Erika Larsson; Maria Olsson Äärlaht; Michael Verdicchio; [2014-09-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : IT-säkerhet är ett ämne som har blivit allt mer uppmärksammat på senare år efter medias rapportering om läckor, dataintrång och spridning av privat information på internet. Under 2013 blev det extra aktuellt efter whistleblowern Edward Snowdens avslöjanden om att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA ska ha fått direkt tillgång till personuppgifter från bland annat Facebook och Google. LÄS MER