Sökning: "Maria Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade orden Maria Olsson.

 1. 1. Stock market reaction to environmental corporate social responsibility in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Maria Olsson Lidman; Chenye Wu; [2019-08-09]
  Nyckelord :abnormal returns; environmental performance; event study; newspaper articles;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Save water, drink champagne! A case study of how a luxury company can use a digital customer interaction to enhance value.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lisa Sahlin; Maria Olsson; [2019-07-09]
  Nyckelord :user innovation; customer involvement; community; digital user community; digitalization; luxury industry;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 3. 3. Pojkens roll i bilderboken : En genusstudie av fyra svenska bilderböcker från 1970-talet och 2010-talet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Mikaela Olsson; [2019]
  Nyckelord :Genus; könsroller; bilderböcker; 1970-talet; 2010-talet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka genus i bilderböcker publicerade under 1970-talet och 2010-talet och jämföra dem för att se om det finns en skillnad mellan åren. Jag har arbetat med pojkar och maskulinitet i fyra svenska bilderböcker för att se hur pojkarnas känslor är gestaltade samt hur de behandlas av andra karaktärer. LÄS MER

 4. 4. Anknytningsmöjligheter vid inskolning i förskolan : En studie om pedagogers bemötande av barn vid inskolning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Therese Hallström; Maria Olsson; [2019]
  Nyckelord :inskolning; agera; bemötande; pedagog; anknytning; anknytningsteori; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att bidra med ökad kunskap om hur pedagoger kan välja att bemöta barn i olika anknytningssituationer under inskolningen samt hur barn mellan ett till två år kan agera vid anknytningssituationer under sin inskolning. Den metod vi använt oss av i denna studie är observation, där vi varit icke deltagande observatörer för att i minsta mån påverka resultatet. LÄS MER

 5. 5. Vi vill se dig igen... : En studie om serviceinnehållets betydelse för relationer inom optikbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Elise Andersson; Maria Olsson; [2019]
  Nyckelord :Relations; loyalty; value; digital change; competence; service quality; service content.; Relationer; lojalitet; värde; digitalisering; kompetens; servicekvalitet; serviceinnehåll;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad serviceinnehållet i en verksamhet inom detaljhandel betyder för möjligheterna att skapa lojala relationer i takt med digitaliseringens utveckling. En fallstudie på optikerbranschen bildar utgångspunkt för en överföring till detaljhandeln. LÄS MER