Sökning: "Maria Olsson"

Visar resultat 11 - 15 av 183 uppsatser innehållade orden Maria Olsson.

 1. 11. Motivations and ownership in Fortnite communities

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maria Olsson; [2019]
  Nyckelord :Digital games; Participation; Fortnite; User generated content; Ownership; Motivations;

  Sammanfattning : This thesis investigates user motivations for creating content that may or may not be added to the game Fortnite: Battle Royale, as well as the user's thoughts about the intellectual property of the content. The thesis also examines the relationship and communication between the Fortnite players and developers, according to the users. LÄS MER

 2. 12. "Bemanningssjuksköterskans inverkan på den ordinarie sjuksköterskan och dennes arbetssituation". En kvalitativ studie i södra Sverige om offentligt anställda sjuksköterskors upplevelse av bemanningsbranschen

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Märta Adauktusson; Maria Olsson; [2019]
  Nyckelord :Organisationsförändring; medarbetarskap; förståelse; stress; flexibilitet; brist på kontinuitet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning belyser bemanningsbranschens framväxt inom olika organisationer och branscher, det finns dock inom forskningen en kunskapslucka gällande bemanningsbranschen inom sjukvården. Bemanningsbranschen är idag ett växande och aktuellt fenomen inom sjukvården. LÄS MER

 3. 13. En studie av lexikon och gestproduktion hos barn med respektive utan språkstörning genom utförandet av ordförrådstestet PiNG

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Medicinska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Nelly Olsson; Maria Norström Darlin; [2018]
  Nyckelord :Picture Naming Game; Swedish Communicative Development Inventory III; lexicon; gesture production; developmental language disorder; assessment;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to examine receptive and expressive lexicon, as well as gesture production among children with and without developmental language disorder (DLD), using the Swedish translation of the Picture Naming Game (PiNG). The parental evaluation Swedish Communicative Development Inventory III (SCDI III) was used to determine whether the results from PiNG and SCDI III were consistent. LÄS MER

 4. 14. Matematik, lek och lärande i förskolan. : En kvalitativ studie av förskollärares syn på undervisning i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Catrin Olsson; Maria Franzén; [2018]
  Nyckelord :Mathematics; preschool teacher; teaching; play; Matematik; förskollärare; undervisning; lek;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hur förskollärare förhåller sig till målinriktad undervisning av matematik för barn 3-5 år. De frågeställningar vi ville undersöka var förskollärares uppfattningar kring målinriktad matematisk undervisning, men även  vilka förutsättningar förskollärare uttrycker behövs för planerad undervisning och genomförande i matematik. LÄS MER

 5. 15. Gröna Bibliotek : Ett användarperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Olsson; [2018]
  Nyckelord :gröna bibliotek; miljöbibliotek; miljö; miljöhylla; hållbarhet; ekologisk hållbarhet; användarperspektiv; användare;

  Sammanfattning : Green libraries are a relatively small but expanding part of the library world, and usually indicates a library that includes ecological sustainability in their inner or outer practices. These libraries make information about the environment available to the community. LÄS MER