Sökning: "Maria Ormos"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maria Ormos.

 1. 1. Försiktig, förändringsbenägen ellerinsiktsfull – vem är du som förstagångschef? : En kvalitativ studie om förstagångschefers anpassningsprocess

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Maria Ormos; Gabriella Weinsjö Lindén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Jämställdhet inom redovisningsbranschen En kvalitativ studie om hur företagsledare arbetar för att förändra könsmaktsordningen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Maria Ormos; Frida Rasmusson; Anna Sundberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER